SVAKOG NOVEMBRA POSEBNA NASTAVA ZA ŠKOLARCE INFORMATIČARE UNSKO - SANSKOG KANTONA


Fondacija Talentium već nekoliko godina organizira  međunarodne izazove  iz informatike i matematike „Dabar informatičar“ i  „Klokan  matematičar“.
Izazov pruža priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u svakodnevnom životu, i informatikom kao naučnom disciplinom. Poseban program za učenike učesnike izazova je prilika da tokom šest mjeseci kroz takmičenja i rješavanja zadataka nauče više o programiranju i algoritamskom rješavanju zadataka.

-„ Naša ciljna grupa nisu samo talentirani, nego svi učenici  osnovnih  škola kojima želimo približiti nauku, konkretno informatiku i matematiku,  da je malo bolje upoznaju i da dobiju šansu da se u tom polju razvijaju i nadograđuju. Također, izazov pomaže da upoznamo sebe, svoje skrivene talente i mogućnosti, te da razvijamo svoje algoritamsko i  kompjutaciono razmišljanje,  kazao je Haris Gavranović, direktor Fondacije Talentium.

-„Informatika i matematika su bitne grane nauke a djeci često nejasne i nedostupne. Ovo je prilika da ih kroz igru i zabavu sa svojim  vršnjacima svladaju i nauče, i steknu nova iskustva, kazao je Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona .

"Svake godine u novembru  dvije sedmice učenici rade popularne zadatke iz informatike pokazujući i razvijajući svoja znanja  iz logike, kompjutacionog razmišljanja, sigurnosti na računaru. Nije takmičenje, nego masovnost učenja informatike. Nakon toga imamo cijeli  program takmičenja, za ove najbolje gdje se oni mogu usavršiti i pokazati stvarna znanja," kazao je Haris Gavranović.

U projektima fondacije  Talentium do sada je učestvovalo 5.000 djece iz 100 škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine.
Saradnja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Talentiuma se realizuje kroz posjete osnovnim i srednjim školama i organiziranjem susreta i radionica.