RADIONICA - "JA SAM BRIŽNO BIĆE"


Cilj radionice: osvijestiti pozitivne i negativne oblike ponašanja; istražiti kako postići sporazum o određenim oblicima ponašanja
Vrijeme: 45 minuta
Uzrast: 1.- 4. razred OŠ
Dimenzije GOO:
1. Ljudsko-pravna dimenzija
- Suzbijanje ponižavajućeg i nepoštenog ponašanja
2. Politička dimenzija
- Sudjelovanje u donošenju pravila, provođenje pravila
- Istraživanje i rješavanje problema zajednice
3. Društvena dimenzija
- Upravljanje emocijama
- Timski rad
- Upravljanje sukobima
Provođenje radionice:
a) Igra ogledala – učenici su podijeljeni u parove.
Jedan učenik oponaša pokrete i izraze lica drugog učenika, a zatim zamijene uloge.
Razgovor: Je li vam bilo teško oponašati drugoga? Kako ste se osjećali pri tome?
b) Osvještavanje situacije u razredu
Je li neko u našem razredu osjećao ljutnju, tugu ili bol?
Kakvo ponašanje je dovelo do toga da se neko u našem razredu ne osjeća dobro?
(pisati na samoljepljive papiriće i lijepiti na ploču/hamer neprihvatljiva ponašanja)
Kakvo ponašanje bi naš razred učinilo najboljim mogućim mjestom?
(pisati na samoljepljive papiriće i lijepiti na ploču/hamer prihvatljiva ponašanja)

Završni dio radionice
• u paru – odabrati 1 neprihvatljivo ponašanje (uzeti papirić s ploče) za koje žele da nestane iz razreda i nacrtati znak koji će sve podsjećati kada treba prekinuti s takvim ponašanjem
• u paru - odabrati 1 prihvatljivo ponašanje (uzeti papirić s ploče) za koje žele da se
razvija u razredu i nacrtati znak koji će sve podsjećati kada treba poticati takvo
ponašanje
• znakove zalijepiti po učionici