PUBLIKACIJA "MEDIJI U NAJBOLJEM INTERESU DJETETA"

Publikacija ”Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja” je zbornik 20 radova bosanskohercegovačkih autora, koji se kroz akademski rad ili praktično bave zaštitom interesa djece u medijima. Nastala je na inicijativu i uz podršku UNICEF-a u BiH, u izdanju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Svrha pomenutih radova je pružanje odgovora na pitanja roditelja, šire javnosti, te na potrebe medija (urednika, novinara i njihovih sagovornika). Također, publikacija nudi edukativni sadržaj studentima različitih studijskih programa koji se zanimaju za prava djeteta.

Podijeljena je u tri poglavlja. U prvom se nalaze bazične informacije o situaciji, regulativi, institucionalnom okviru i preprekama za ostvarivanje prava djeteta. Drugo poglavlje publikacije pozicionira okvir za profesionalni pristup principima najboljeg interesa, a posljednje daje pregled znanja i iskustava za zaštitu i promociju najboljeg interesa djeteta u situacijama u kojima je dijete posebno ranjivo u odnosu na medije.