EUROPSKA KOMISIJA OTVORILA KONKURS ZA DODJELU NAGRADE ALTIERO SPINELLI ZA INOVATIVNE OBRAZOVNE PROGRAME

Europska komisija otvorila je 6. novembra 2018. ovogodišnje izdanje konkursa na razini EU-a za dodjelu nagrade Altiero Spinelli za informiranje. Nagrada se dodjeljuje vrsnim djelima kojima se građanima objašnjava Europska unija i potiče njihovo sudjelovanje u demokratskim procesima. Ove je godine nagrada usmjerena na interese mladih. Dodijelit će se djelima kao što su inovativni obrazovni programi i kampanje, pedagoške igre kojima se mladima omogućuje da dožive Europu te saradničkim projektima kojima se promiče sudjelovanje mladih u demokratskom procesu.

Europski povjerenik za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Tibor Navracsics izjavio je: „Europu moramo približiti mladima na način koji će ih nadahnuti. Drago mi je što se nagradom Altiero Spinelli za informiranje nagrađuje kvalitetan rad kojim se mladima objašnjava EU i promiče njihovo sudjelovanje u demokratskim procesima kojima se oblikuje budućnost EU-a. Povećanjem vidljivosti takvih inicijativa i njihovim priznavanjem na europskoj razini lakše ćemo postići taj cilj.“

Ovogodišnje izdanje natječaja Altiero Spinelli za informiranje obuhvaća pet nagrada pojedinačne vrijednosti 25 000 eura. Svečana dodjela nagrada održat će se u okviru Europske sedmice mladih 2019. Glavna tema Sedmice bit će mladi i demokratija, a održat će se od 29.aprila do 5. maja 2019. godine.

Nagrada Altiero Spinelli inicijativa je Europskog parlamenta koju provodi Europska komisija. Prvi je put dodijeljena 2017. Ovogodišnji konkurs otvoren je fizičkim osobama koje su građani EU‑a i nevladinim pravnim osobama. Rok za prijave je 7.januara 2019.

Dodatne informacije, dokumenti za prijavu i pravila konkursa dostupni su na linku
https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2018_en