ČESTITKA MINISTRA OBRAZOVANJA HNK I OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA DJETETA

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je povodom Međunarodnog dana djeteta upriličio druženje sa učenikom VI. razreda Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar, Amirom Kosićem.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović je u sklopu projekta „Djeca preuzimaju“ koji sprovodi Centar „Los Rosales“ ugostio učenika VI. razreda Amira Kosića koji se kroz igru iskusio u ulozi ministra. Posjetu su video snimkom zabilježile nastavnice učenika Amira, koji će biti prezentovan javnosti. Učenik Amir je ovom prilikom kroz lijepo upriličeno druženje upoznao i razgovarao sa ministrom Hadžovićem, kao i zaposlenicima Ministarstva.

Međunarodni dan djeteta se obilježava od novembra 1989. godine, kada je Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije mora garantovati svakom djetetu. Ona predstavlja temelj za bolji život djece te je najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima na svijetu i efikasno sredstvo za unapređenje uslova i promociju okolnosti povoljnih za život i razvoj djeteta.


Ministar Hadžović je povodom Međunarodnog dana djeteta uputio i čestitku u kojoj stoji:

„Sretan Međunarodni dan djeteta svim učenicima i djeci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa željama da svoje djetinjstvo i učeničke dane provedu u sreći i igri, kroz kvalitetno učenje i napredak. Naša djeca su naša budućnost u koju moramo ulagati. Dužnost svih nas je obezbjediti im sigurno i bezbrižno djetinjstvo kao temelj za razvoj stabilnih i uspješnih ličnosti, koje će na svoj način doprinijeti stvaranju što prosperitetnijeg društva.

Kao ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, želim istaknuti značaj osiguranja prava na obrazovanje za svu djecu, te ulaganja u kvalitetno obrazovanje, stub demokratskog društva i razvitka istog“.