ŠTA JE „ŠKOLA SVJETSKOG ETOSA“ ?


„Škola svjetskog etosa“ je svaka škola koja je u svoj usvojeni plan i program integrirala različite tematske oblasti
koje su u vezi sa svjetskim etosom. To su škole koje su uspješno pronašle puteve kako da vrijednosti svjetskog
etosa uključe u svakodnevni život škole.
Ideje svjetskog etosa se konkretiziraju kroz sljedeće principe i vrijednosti:
- Princip uzajamnosti koji se konkretizuje kroz „zlatno pravilo“: „Ono što ne želiš sebi, ne čini ni drugima!“
- Princip ljudskosti: „Svaki čovjek mora ljudski tretirati onog drugog.“
- Kultura nenasilja koja se konkretizuje strahopoštovanjem prema svakom živom biću.
- Kultura solidarnosti i pravednosti
- Kultura tolerancije, transparentnosti i istinoljubivosti
- Kultura jednakopravnosti djevojčica i dječaka, muškaraca i žena

Inicijativa ETOS je nastala kao rezultat dugogodišnjeg nastojanja tima TPO Fondacije da kreira inkluzivan i dostupan prostor za dijalog, kritičko promišljanje i razmjenu informacija vezanih za probleme i specifičan kontekst u kojem se nalazi bosansko-hercegovački obrazovni sistem. U tom smislu, propitivanje određenih etičkih normi unutar obrazovnog procesa je izuzetno važno, posebno za postkonfliktna, tranzicijska društva kakvo je bosanskohercegovačko, koje pati ne samo od dugogodišnjih ratnih trauma već i od mnogobrojnih ideologija i diskriminatornih praksi koje su još uvijek u značajnoj mjeri prisutne kako izvan tako i unutar obrazovnih struktura. Stoga smatramo da je neophodno početi integrirati različite edukativne materijale o etičkim vrijednostima kroz što više školskih predmeta, nastavnih i vannastavnih aktivnosti, kako bi se u kratkoročnom i dugoročnom smislu obrazovni kadar, upravljačke školske strukture, ali i učenici/ce što češće i intenzivnije susretali ne samo s različitim teorijskim postavkama etičkih normi i standarda, već bi i u praktičnom smislu sprovodili u djelo određene ideje, vrijednosti i načela naspram manjinskih zajednica i pojedinaca unutar vlastite lokalne zajednice.

Svaka škola iz različitih razloga nastoji oblikovati vlastiti profil i prepoznatljivost koju zajedničkim snagama gradi
cjelokupna školska zajednica. S tim u vezi, ukoliko se osvrnemo na aktualni životni kontekst, tehnološke i društvene
promjene koje se odvijaju na mikro i makro planu, vidimo da svaki mladi čovjek više nego ikada treba etičke,
međureligijske i interkulturalne kompetencije.
Imajući na umu izazove današnjeg vremena, mnoge škole ulažu veliki napor kako bi osmislile i unaprijedile
produktivan i tolerantan suživot u školi. U tim naporima poticanja nenasilnog ophođenja među učenicima/ama
nemoguće je postići pozitivne dugoročne rezultate bez dobro osmišljenog koncepta učenja o etičkim
vrijednostima. S obzirom da mnoge školske zajednice čine pripadnici/e različitih vjerskih zajednica ali i nekih drugih
manjinskih identiteta, ovaj koncept neizostavno čine metodologije rada i učenja koje potiču procese
multikulturalnog učenja i komunikacije.
Pružajući uvid u različite teorijske i praktične koncepte podučavanja i učenja o etičkim vrijednostima, ETOS
Inicijativa nastoji svim zainteresiranim nastavnicima/ama kao i cjelokupnim školskim zajednicama staviti na
raspolaganje sve svoje kapacitete kako bi što uspješnije prevazišli aktualne izazove odgoja i podučavanja mladih
ljudi.