SIGURNOST UČENIKA JE PRETPOSTAVKA KVALITETNE NASTAVE


     Prema teoriji Abrahama Maslowa o osnovnim ljudskim potrebama potreba za sigurnošću je navedena kao temeljna potreba (pored fizioloških potreba). Da bi učenici mogli očekivati zadovoljavanje ostalih (psiholoških) potreba treba zadovoljiti fiziološke potrebe i potrebu za sigurnošću.
     Potreba za sigurnošću može biti ugrožena u kući, na putu do škole, u školskom dvorištu, u školskim hodnicima i sanitarnim prostorima te u učionici. Roditelji i učitelji imaju dužnost pomoći osiguravanje zadovoljavanja sigurnosti kao temeljne potrebe.
     Najčešće je zadovoljavanje te njihove potrebe ugroženo od strane drugih učenika škole koju pohađaju, ali i od strane učenika te maloljetnih i odraslih osoba koje ne pripadaju školi koju učenik (dijete) pohađa. Nažalost, katkad neprimjerenim postupcima sigurnost učenika ugrožavaju i njihovi roditelji te ponekad učitelji.

     Strah od škole je važan pokazatelj neodgovarajućeg zadovoljavanja učenikove potrebe za sigurnošću. Učenik koji je pod stresom ili u strahu, bez obzira na uzrok, ne može sudjelovati normalno u nastavi. Dalje, u razrednom kolektivu u kojem se neki učenici osjećaju nesigurno, ne može se organizirati kvalitetna nastava niti efikasno učenje. Odrasli (roditelji i svi zaposlenici škole) su dužni pozorno pratiti uzroke zbog kojih se kod učenika javljaju stres i strah te raditi na njihovu uklanjanju kako bi svaki učenik mogao u nastavnom procesu optimalno ostvariti i potvrditi osobne mogućnosti. Škola koja je za zadovoljavanje potreba djece i mladih otvorena samo 175 dana u godini nije racionalno i dovoljno iskorištena. Školski prostori su skupi za držati zatvorene 190 dana godišnje.         Uvođenjem odgovarajućih dodatnih zaposlenika ili dežurstava u školske zgrade moglo bi se omogućiti korištenje školskih prostora i u danima kada se ne organizira nastava.
     U školskim ustanovama se mora djelovati preventivno, baviti se uzrocima vršnjačkog nasilja, za što nema adekvatno osoblje. Mjera bi trebala biti dodatnq edukacija osoblja. Zbog savremenog načina života i pristupa raznim informacijama, potrebno je veću pažnju posvetiti praćenju mentalnog zdravlja učenika, što trebaju raditi kvalificirane osobe.
Školski sistemi se trebaju boriti protiv svakog oblika nasilja i diskriminacije.