POTICAJNA OKOLINA I POVEZIVANJE GRADIVA NAJBOLJA SU MOTIVACIJA ZA KVALITETNO UČENJE

Djeca će lakše učiti ako vide da se gradivo može primijeniti. U svladavanju obaveza pomoći će im korištenje svih osjetila kao i poticanje njihovih dobrih strana

Djeca najbolje uče u poticajnoj okolini. Ona su prirodno znatiželjna i što od toga više profitiraju to se i više trude. Ako ne dobivaju dovoljno potpore, mijenja se njihov stav prema učenju pa im je potrebno više motivacije. Roditelji svoju djecu mogu motivirati pravilnim metodama i izbjegavanjem nepotrebnog pritiska, piše Sholastic.

Kako motivirati dijete da bolje uči

1. Postavite ciljeve zajedno

Na početku treba postaviti ciljeve koje dijete može postići. To trebaju biti djetetovi izazovi, a ne roditelja. Ako su ciljevi previsoki dijete će imati osjećaja kako ih nikada ne može doseći što će ga dodatno demotivirati. Važno je djetetu dati do znanja kako je samo došlo do tih izazova jer će ga to naučiti kako biti samostalan i pružiti mu osjećaj da je učinio nešto dobro.

2. Raspodijelite izazove

Dogovorene ciljeve preporučuje se raspodijeliti na nekoliko koraka, tako će dijete kad uspješno obavi svoj zadatak biti zadovoljno i ponosno na svoj rad. Pretjerivanje s velikim zadacima moglo bi biti previše za mališana i obeshrabriti ga u učenju.

3. Stvorite poticajno okruženje

Nakon postavljenih ciljeva, sljedeći korak k boljem učenju jest i poticajno okruženje. Važno je djetetu pružiti da gradivo doživljava vizualno i taktilno. Lakše će nešto zapamtiti ako to doživi svim osjetilima.

4. Pronađite skrivene talente

Svako dijete ima svoje talente, neko je odličan u matematici, a drugi obožava čitati. Upravo te strane treba poticati i pružiti djetetu mogućnost da istražuje svoje talente. 

5. Naučite ga povezivati gradivo

Roditelji dijete trebaju naučiti kako povezivati gradivo sa stvarnim svijetom. Lakše će shvatiti kako stvari funkcioniraju ako ih vidi na djelu, a ne sluša o njima samo u teoriji.