NUMICON - MATEMATIČKI DIDAKTIČKI SISTEM SA OXFORDA

Numicon je matematički didaktički sistem kreiran od strane stručnjaka praktičara s Oxforda. Pristup podržava rani razvoj predmatematičkih vještinama važnih za matematiku. Vrlo je popularan u Velikoj Britaniji gdje se koristi u više od 5900 vrtića i škola.

To je opsežan sistem koji pokriva cjelokupno područje brojeva i osnovnih matematičkih operacije. Numicon sadrži zoran set aktivnosti koji kreiraju inkluzivno okruženje za uspješnije uključivanje djece s teškoćama u grupne aktivnosti. Posebno se korisnim pokazao u poučavanju matematike kod učenika s poremećajima iz autističnog spektra i kod Sindroma Down.

Predstavlja više-senzorni pristup učenju matematike kroz niz praktičnih matematičkih aktivnosti (iskustveno učenje, vizualno i taktilno učenje).

Nudi brojne mogućnosti za igru i istraživanje te omogućuje primjenu na različitim razinama znanja, kod nadarene djece, tipične djece i djece s teškoćama. Pomaže djeci: u razumijevanju brojeva i brojevnih sistema, u računanju i matematičkom mišljenju, u razvijanju mentalnih slika i u upoznavanju s matematičkim jezikom.

Oblici u Numiconu omogućuju uvid u brojčane vrijednosti. Djeca uspješna u matematici kreiraju mentalne slike brojeva i matematičkih operacija samostalno. Međutim nisu sva djeca uspješna u stvaranju mentalnih slika brojeva. Oblici u Numiconu su namijenjeni da se kroz istraživanje i igru vidi jasna veza između brojeva i oblika te da se stvore veze među njima.
To su “slike" brojeva koje djeca percipiraju taktilno, vizualno i iskustveno kroz igru.

Nizanjem oblika djeca otkrivaju odnose između brojeva, a razumijevanje tih odnosa je ključno za dobro razumijevanje matematike (svaki broj je “jedan više od prethodnog” i “jedan manje od sljedećeg”).
Ohrabrite dijete da broji sve i svašta oko sebe i usmjerite pažnju na brojeve koji ga okružuju (tel. brojevi, kućni brojevi, brojevi stranica, prometni znakovi, novci...)Pustiti djecu da istražuju i razvijaju vlastite igre s Numiconom.

Ne vršiti pritisak na djecu zbog želje za napretkom, uzastopnim ponavljanjem dijete treba učvrstiti znanje, pa onda postupno uvoditi nove aktivnosti.
Kod upoznavanja djeteta s novom aktivnosti, najbolje je da sami inicirate i demonstrirate tu aktivnost, pa da dijete nakon što shvati nastavi aktivnost.