EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA OVE GODINE U 10 GRADOVA BiH - VRIJEME JE ZA JOŠ JEDAN FESTIVAL NAUKE

Europska noć istraživača u BiH će se održati u čak deset bh. gradova, 28. septembra 2018. godine

Organizatori već tradicionalnog festivala nauke i istraživanja i ove godine obećavaju bogat program u svim gradovima. Detaljan program sa tačnim lokacijama događaja u svim gradovima mogu se naći na stranici www.nocistrazivaca.ba

„Let's STEAM! Stvarajmo nove prilike!“ je slogan ovogodišnjeg događaja, kojim se promovira kreativnost u nauci i inovativan pristup u obrazovanju, skraćeno nazvan STEAM.

Šta ova skraćenica znači i zašto baš STEAM?

STEAM je skraćenica koja označava prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, ali i umjetnost. (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Dugo je vođena polemika da li umjetnost (Art) pripada u ovu skupinu, pa je naknadno ipak dodata. Iako su obje skraćenice ispravne, ponegdje se koncept još primjenjuje kao STEM. Ovaj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj korelaciji, logično povezani i primjenjivi u stvarnom životu. Na taj način, razvija se kritičko mišljenje i samostalnost, te mladim ljudima osigurava konkurentnost na budućem tržištu rada.

Zašto STEAM?

Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, 65% djece koja danas polaze u osnovnu školu bavit će se poslovima koji još ne postoje i za koje ih tradicionalni školski sistemi ne pripremaju.

Ubrzani napredak tehnologije uticao je na stvaranje jaza između školskih programa i stvarnih potreba koje pred mlade ljude postavlja današnji svijet, a taj jaz se s vremenom sve više produbljuje. To je naročito slučaj kod nas, gdje u školama često nedostaje osnovnog materijala i opreme za podučavanje, a obrazovanje se još uvijek temelji na tradicionaloj metodi predavanja, pamćenja i ponavljanja, pa djeca ne vide svrhu učenja i brzo gube interes.

Kako bi mogli pratiti razvoj tehnologije i zahtjeve svjetske ekonomije, mladi ljudi danas moraju vladati funkcionalnim znanjima i sposobnošću povezivanja različitih disciplina u nove kompetencije.

Tradicionalni ex cathedra pristup baziran na memorisanju i reprodukciji činjenica treba da zamijeni STEAM metod, u korist praktične provjere i primjene znanja tokom i nakon školovanja, kako bi mlade generacije pripremio za ekonomiju zasnovanu na znanju.

STEM kompetencije upravo omogućavaju mladim generacijama da se lakše i uspješnije uklope u te procese, postanu aktivni sudionici u ekonomiji temeljenoj na znanju, te preuzmu ulogu nositelja ekonomskoga razvoja u BiH.

Kao osnovne prednosti STEAM pristupa stručnjaci ističu:

• Učenje je zanimljivije
• Pored apstraktnih, uče se i konkretne stvari
• Zahvaljujući konkretnim znanjima, mladi lakše dolaze do posla
• Proširuje se baza za razvoj STEAM industrije i ekonomije zasnovane na znanjima

STEAM princip se danas primjenjuje u mnogim obrazovnim sistemima u svijetu, a kod nas se tek razmatra. Na njegovoj popularizaciji i primjeni u BiH aktivno radi nekoliko organizacija na nivou projekata ili vannastavnih aktivnosti.

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Organizacija Save the Children u Bosni i Hercegovini ulaže napore da se omogući uvođenje STEM (bez umjetnosti) kompetencija u naš sistem obrazovanja kroz projekat „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini – ENABLE BiH“.

Projekat postavlja temelj za sistemsku primjenu STEM metoda, te kvalitetno obrazovanje nastavnika na univerzitetima BiH, s ciljem da se od tradicionalne nastave napravi pomak ka savremenim i inovativnijim pristupima u obrazovanju. U saradnji sa relevantim institucijama u BiH, izrađeni su ključni dokumenti, standardi za obuku sadašnjih i obrazovanje budućih nastavnika, te smjernice za provedbu operativnog plana za uvođenje STEM principa u naš obrazovni sistem.

Upravo je u toku provedba uvođenja STEM metoda u 12 model škola u BiH, koja obuhvata 5000 djece. Po jedan kabinet u svakoj školi će biti opremljen adekvatnom opremom i pomagalima, prema STEM principima.

S druge strane, da bi se učenicima srednjih škola obezbijedio bolji uvid u potrebe realnog sektora i da bi bolje razumjeli svrhu učenja, kroz saradnju sa poslovnim sektorom biće im omogućena stručna praksa, dok se sa univerzitetima dogovara formiranje STEM studijskih programa i centara izvrsnosti. Kao vid vannastavnih aktivnosti, planirani su i STEM kursevi, uz učešće tehnoloških parkova.

„Po svojoj prirodi, projekat je sveobuhvatan, te uključuje sve potrebne aktivnosti, da bi se obezbijedio kvalitetan temelj za uvođenje STEM principa u naš obrazovni sistem. Međutim, da bi STEM model u nastavi istinski zaživio, neophodno je započeti sveobuhvatan proces revizije nastavnih planova i programa u skladu sa zajedničkom jezgrom baziranoj na ishodima učenja, te omogućiti integraciju STEM principa u revidirane nastavne planove. Neophodno je da ovaj proces prati izgradnja stručnih kapaciteta nastavnika, kao i adekvatno opremanje i modernizacija škola u BiH.“, rekla je Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

Praktičnom primjenom STEAM (što uključuje i umjetnost) principa se bavi se i Astronomsko društvo „Orion“ u Sarajevu. Kroz njihove STEAM radionice djeca različitih uzrasta stiču znanja na njima prilagođen i zanimljiv način. Radionice su osmišljene da kod djece podstaknu interes za nauku, kao i želju za učenjem i usavršavanjem intelektualnih i kreativnih potencijala uopšte.

Već pet godina, radionice se odvijaju kroz primjenu najmodernijih obrazovnih metoda/tehnika, koje uključuju raznovrsne modele i simulacije prilagođene dječijem uzrastu, te inovativnih i visoko kvalitetnih materijala/modela za izučavanje raznovrsnih naučnih disciplina.


Putem samostalnog izvođenja jednostavnih eksperimenata djeca sama izvode zaključke i formulacije zakona prirode, istražujući zanimljive pojave kao što su: zašto je Eiffelov toranj viši ljeti nego zimi, zašto je nebo plavo i kako nastaje duga, zašto smo lakši na Mjesecu nego na Zemlji, kako radi semafor i slično.

„Radoznalost i zanimanje djece za učenje novih stvari je beskonačna, samo ih treba podsticati na način koji će zagolicati njihov interes i probuditi volju za dalji rad. Mi se trudimo kroz STEAM radionice djeci omogućiti upravo to da na njima zanimljiv i prilagođen način istražuju pojave oko nas. Interes je veliki, do sada je bilo dovoljno da dijete dovedu samo na jednu radionicu, svaki sljedeći put želi doći samo. Sada već imamo djecu koja drugoj djeci drže predavanja na osnovu znanja koje su stekli kroz radionice“, kaže Adela Subašić iz AD Orion.

Ozbiljan problem koji su voditelji kroz radionice uočili jeste slabo razvijena motorika kod djece, te se trude kompjutere koristiti što manje, a što više uključiti djecu u izradu jednostavnih predmeta, i druge kreativne aktivnosti kao što su slikarstvo i kiparstvo, a koje zahtjevaju aktivaciju motorike.

STEAM princip omogućava razvoj kognitivne inteligencije, odnosno, sposobnosti da učenici percipiraju, istražuju, analiziraju i u konačanici rješavaju probleme i zadatke koji ih okružuju. To znači da razvijaju sposobnost lucidnog razmišljanja (posmatranja događaja i problema u uzročno-posljedičnom odnosu i redoslijedu), sposobnost konceptualizacije (posmatranje događaja i problema u okviru modela i obrazaca) i vještinu dijagnosticiranja (uklapanje koncepta i teorija u konkretne životne situacije), što će im biti od koristi bez obzira na izbor buduće profesije.