}); ŠTA JE CYBERBULLYING?

ŠTA JE CYBERBULLYING?

Kao roditelji, imamo toliko briga... Da li se naša djeca zdravo hrane? Jesu li sretna, zdrava,  da li dovoljno spavaju, da li imaju problema u vrtiću/školi? Kako se slažu sa vršnjacima?
Pitanja poput ovih roditeljima svakodnevno stvaraju brige. Međutim, sa pojavom Interneta pojavio se još jedan problem upravo vezan za Internet, takozvani cyberbullying, odnosno nasilničko, agresivno ponašanje djece prema drugoj djeci na internetu.

Obzirom da je ova vrsta problema relativno nova, nepoznata, i nažalost vrlo često zanemarivana, jedna od najvažnijih stvari u sprečavanju ovih dešavanja i pomaganju djeci da u digitalnoj eri budu sigurna, je da se i sami roditelji informišu o takvom obliku zloupotrebe Interneta.
Šta je cyberbullying?
Kako objašnjava Američki odjel za zdravstvo i usluge, nasilničko ponašanje je agresivno ponašanje koje je namjerno i uključuje neravnotežu moći ili snage. Obično je ponavljajućeg karaktera.
Generalno posmatrajući, nasilničko ponašanje ima elemente kao što su: udaranje (fizičko zlostavljanje), zadirkivanje ili korištenje pogrdnih riječi (verbalno nasilje), ili zastrašivanje kroz geste i društveno isključivanje. Tehnologija je u posljednjih nekoliko godina djeci i omladini dala novo sredstvo za nasilje.
Cyberbullying, koja se ponekad naziva “online“ društvena okrutnost ili elektronsko nasilničko ponašanja, definisano je kao "agresivni, namjerni čin koji provode grupe ili pojedinci, koristeći elektronske oblike kontakta. To je kontinuirano i ponavljajuće ponašanje protiv žrtve koja se ne može lako odbraniti.“
Cyberbullying može uključivati:
  • Slanje prijeteće, vulgarne poruke ili slike
  • Postavljanje osjetljivih, privatnih informacija i / ili laži o drugoj osobi
  • Lažno predstavljanje kako bi se naškodilo drugoj osobi
  • Namjerno isključivanje nekog iz online grupe
Djeca i tinejdžeri mogu vršiti ovu vrstu nasilja kroz: e-mail, instant poruke (instant messaging), poruke (SMS) ili digitalne slike poslane sa mobitela, putem društvenih mreža (FB, Twitter), drugih web portala, blogova, chat soba i slično. Bullying putem instant poruka je posebno zastupljen.
Koliko je čest cyberbullying?
Istraživanja su dala različite odgovore na ovo pitanje. Stope cyberbullying-a variraju ovisno o definiciji cyberbullying-a, dobi i karakteristikama ispitane djece, te vremenskog okvira istraživanja.
U jednoj anketi djeca od 13-18 godina su upitana koliko često su bili žrtve cyberbullying-a. 15% je reklo da je doživjelo cyberbullying putem Interneta, dok je 10% doživjelo ovu vrstu nasilja preko mobitela. 7% je priznalo da je zlostavljalo drugu osobu na internetu, a 5% je priznalo da je počinilo neku vrstu uznemiravanja putem telefona. 
Studija koju je proveo Fight Crime ispitivala je koliko često su djeca od 6 do 17 godina starosti bili predmet ove vrste nasilja tokom prethodne godine. Trećina tinejdžera i jedna šestina mlađe djece je priznala da im je neko prijetio ili pisao neugodne stvari o njima na internetu.
U anketi srednjih škola, istraživači su otkrili da je 9% srednjoškolaca bilo žrtva ove vrste nasilja u posljednjih 30 dana, a 17% tokom svog dosadašnjeg života.
Učenici 6. do 8. razreda su svjedočili da ih je 18% bilo žrtva cyberbullying-a barem jednom u zadnjih nekoliko mjeseci, a 6% je reklo da se to dogodilo dva ili više puta.
Nakon ovih podataka o postotku i broju djece koja su žrtve ovog novog načina nasilničkog ponašanja, postavlja se pitanje ko su ta djeca i osobe koja to čine drugoj djeci?
Iako su neke studije pokazale da su djevojčice sklonije ovoj vrsti ponašanja, neke druge su otkrile da je ono isto tako prisutno i kod dječaka.
Kada su učenike jedne srednje škole pitali o identitetu osobe koja ih je zlostavljala putem Interneta,  dobili su sljedeći odgovor: 52% ih je reklo da je to drugi učenik u školi, 36% je reklo da je u pitanju njihov prijatelj, 13% je bilo zlostavljano od strane sestre ili brata, a 48% je izjavilo da ne poznaje tu osobu.
Druga istraživanja su pokazala da su djeca koja su vršila ovu vrstu nasilja nad svojim vršnjacima, uglavnom bila uključena i u druge oblike vršnjačkog zlostavljanja.