POSAVSKI KANTON : SVAKI RODITELJ ĆE DOBITI PO 100 KM ZA POMOĆ U NABAVCI UDŽBENIKA

Vlada Posavskog kantona donijela je odluku o sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola s područje tog kantona od prvog do devetog razreda, a za te namjene odobren je proračunski iznos od 215.000 konvertibilnih maraka. Po riječima predsjednika Vlade Posavskog kantona Marijana Klaića, to praktično znači da će svaki roditelj učenika od prvog do devetog razreda dobiti po stotinu maraka kao pomoć u nabavci ovogodišnjih udžbenika, priopćeno je iz Vlada Posavskog kantona.
- U nizu socijalnih mjera koje je Vlada Posavskog kantona planirala u ovoj godini kako bi pomogla porodicama i rješavanju njihovih svakodnevnih obaveza koje zahtijevaju financijska sredstva, je i pomoć u nabavi knjiga za učenike osnovnih škola - kazao je Klaić. Vlada Posavskog kantona usvojila je i Odluku o dodjeli sredstava iz kantonalnog proračuna za 2018. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana u ukupnom iznosu od 70.000 maraka za 67 neprofitne organizacije i udruge građana. Na javni poziv prijavilo se 78 subjekata od kojih je njih 67 ispunilo uvjete. Vlada je odobrila izdvajanje sredstava iz kantonalnog proračuna za 2018. godinu nižim razinama vlasti u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju i sufinanciranju projekata u ukupnom iznosu od 63.000 maraka (MZ Domaljevac, MZ Bok, MZ Kopanice i MZ Kostrč). Iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donesena je Odluko o davanju suglasnosti tom ministarstvu za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog puta u KO Donji Svilaj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 24.000 maraka. Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i sporta donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz kantonalnog proračuna za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata kojom se odobrava iznos od 15.000 maraka (župa Imena Marijina Donji Svilaj u iznosu od 10.000 KM i župa sv. Josipa u Gornjoj Dubici u iznosu od 5.000 KM). Na ime realizacije kulturno-sportskih programa i aktivnosti izdvojeno je ukupno 30.450 maraka za 21 klub i društvo na ime sportskih programa i aktivnosti te realizacije kulturnih programa. Vlada je, također, usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Posavskog kantona za razdoblje 1. Januara-30. Juna 2018. godine, kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Posavskog kantona za razdoblje od 1. Januara do 30. Juna 2018. godine. - U razdoblju od 1. Januara do 30. Juna 2018. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 19.505.635 maraka, odnosno 45,91 posto ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 16.695.193 maraka, odnosno 39,30%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Posavskog kantona. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2018. godini iznose 660.000 maraka. U razdoblju od 1. Januaraa do 30. Juna 2018. godine utrošeno je ukupno 155.227 maraka ili 23,52 posto - istaknula je ministrica financija Nada Ćulap, priopćeno je iz Vlade Posavskog kantona.