}); BESPLATNA INTERAKTIVNA APLIKACIJA KOJA SPAJA ALGEBRU, GEOMETRIJU I GRAFIKU

BESPLATNA INTERAKTIVNA APLIKACIJA KOJA SPAJA ALGEBRU, GEOMETRIJU I GRAFIKU

Korištenjem GeoGebre otvaraju se nove mogućnosti spoja matematike, digitalnog svijeta geometrije i 3D grafike što učenicima omogućava interaktivno učenje, vizualizaciju matematičkih zadataka i razvijanje digitalnih kompetencija.

Pokretanje GeoGebre?

Nakon otvaranja vlastitog korisničkog računa i istraživanja dostupnih materijala, grupa i članova, korisnik samostalno može početi koristiti alat. U korisničkom se sučelju u desnom uglu, klikom na gumb “Novo” otvara izbornik u kojem se jednostavno može pokrenuti GeoGebra, unijeti materijal i izraditi novi radni list ili e-udžbenik.

Za obrađivanje nastavnih cjelina moguće je izraditi radne listove koji se mogu sastojati od kombinacije različitih materijala:


  • teksta,
  • multimedijalnih materijala,
  • pdf datoteka s GeoGebrinim ugrađenim materijalima.
  • Za obradu cjelovitog gradiva može se kreirati e-udžbenik s poglavljima i stranicama sa sadržajem.


Svaki korisnik, osim izrade sadržaja, ima mogućnost ugraditi ga (eng. embed) u bilo koju mrežnu stranicu ili radne materijale unutar pojedinog sustava za e-učenje. Ugrađeni je materijal potpuno interaktivan i dostupan za korištenje.