Multimedijalni učitelj ili kako pomoći učitelju da školski sati djeci budu zanimljivi i veoma korisni


Neosporno je da u današnjem svijetu uloga videa ima posebno mjestu kako u svijetu zabave tako i u svijetu edukacije, poslovnom svijetu itd.
Moć vizuelne prezentacije je bezbroj puta dokazana zbog same prirode
dinamične slike, kao i mogućnosti spajanja audio i video materijala u jednu prezentaciju, koja zatim može biti ponavljana neograničeno mnogo puta.
Kakvu ulogu video ima u procesu nastave najbolje je predstavio Sal Khan
profesor matematike koji je uz pomoć videa i instrukcija svom nećaku, došao do jednog od najpopularnijih svjetskih edukativnh portala Khan Academy na kojem se putem videa poučava učenika raznim disciplinama, od aritmetike, algebre, trigonometrije ali i fizike, hemije, biologije itd. itd.


     Univerzalnost primjene videa je dokazana, a što je najvažnije mlade generacije vole video kao način prezentacije znanja, jer im tako suhoparni materijali postaju interesantniji i mogu im se vratiti u svako doba, na jedan klik.
     Kada se svemu pridoda moćni i svima poznati Youtube, onda su mogućnosti za edukaciju praktično neograničene.
Youtube je prije svega besplatna mrežna stanica. Njegov potencijal za korištenje u učionici i izvan nje je praktično neograničen.
Nastavnik može koristiti youtube video zapise da bi pojasnio neki sadržaj, da bi unio zabavni element u suhoparnu materiju te da bi učenicima približio temu na njima prihvatljiv način.
Iako je poznato da postoje vizuelni i auditivni tipovi učenja, veliku većinu učenika čine vizuelni tipovi koji bolje uče gledajući slike, grafikone, mape, nego samo auditivnim putem.


     Za razliku od nekih prošlih vremena kada je snimanje videozapisa iziskivalo veće troškove i posebne timove, danas su kamere ugrađene u mobitele, fotoaparate, kompjutere, laptope i snimanje videozapisa ne iziskuje nikakve veće troškove.
     Prema nekim istraživanjima u našoj zemlji gotovo 90% kućanstava ima barem jedan mobitel, a oko 70% kućanstava ima kompjuter.Priključak na internet ima oko 65% kućanstava.
     Osim što je kamera ugrađena u većinu uređaja koje smo spomenuli, na tržištu postoji i niz programa koji omogućavaju lakše snimanje, uređivanje i reproduciranje videa praćenoga zvukom. Najpopularniji su, naravno, besplatni programi koji se mogu instalirati na svako računalo koje zadovoljava minimalne uvjete, kao što su Windows Movie Maker, VSDC editor,Lightworks itd.
     Iako ovi besplatni programi nude obilje mogućnosti kojima se u konačnici može dobiti vrlo solidan video materijal, upotrebljiv u nastavi, moramo napomenuti da svaki od njih zahtjeva određen stepen poznavanja rada na kompjuteru i sa multimedijom uopće, da bi se fluidno mogao napraviti kvalitetan video zapis.

Od besplatnih software-a preporučujemo program KIZOA koji se , za razliku od ostalih ne mora instalirati na kompjuter, nego se sva obrada vrši direktno on-line. Za ovaj program potrebno je samo registrirati se, i dobiju se na raspolaganje limitirani resursi koji se uz doplatu mogu i proširiti. Za škole on ima besplatnu verziju.
     Ne treba posebno napominjati da  se mladi ljudi danas odlikuju poznavanjem tehnologije na visokom nivou. Nove generacije učenika kojima je susret s tehnologijom svakodnevan nazivaju digitalnim generacijama, milenijskim generacijama, net generacijama,… Način na koji uče jest konstruktivistički, prema kojem „učenici interpretiraju informacije i svijet u skladu sa svojom ličnom stvarnošću, te uče putem opažanja, obrade i interpretacije te zatim pretvaraju informaciju u lično znanje“(prema Ally, 2008).
Koje sve prednosti ima snimljeni video zapis nije čak jednostavno ni pobrojati.
Ali zamislimo sljedeći scenarij: Učitelj/nastavnik odluči snimiti cijeli sat sopstvenim mobitelom. Na tom satu se radi novo gradivo i cilj nastavnika je da učenicima podjeli ovaj video kako bi kod kuće ponovili najvažnije dijelove predavanja. Ako nekog od učenika nije bilo na nastavi, jednostavno mu se pošalje link videa i učenik može od kuće pratiti šta je propustio.
     Dakle video se može koristiti na razne načine, možemo ga koristiti za usvajanje znanja, proširivanje znanja, sistematizaciju usvojenoga znanja itd.
Naravno, moguće je od starijih učenika očekivati da na pojedina pitanja odgovore putem videa, snimajući sopstveni kratki video na kojem će se predstaviti imenom, reći svoj razred itd. te odgovoriti na postavljeno pitanje.
     Na taj način s učenici mogu aktivno uključiti u proces znanja te se kod učenika takođe značajno povećava zainteresiranost za materijal koji je potrebno savladati itd.
Istraživanjem se došlo do spoznaje da učenici izuzetno dobro reagiraju na crtane elemente u nastavnom video materijalu te da crtani film može biti izuzetno didaktičko sredstvo.
Upotreba videa tako mijenja nastavni proces podupirući novu paradigmu obrazovanja i približavajući obrazovni proces današnjim generacijama.
Potrebno je napomenuti da i učenici s posebnim potrebama (učenici s invaliditetom, multipla skleroza) te sa  disleksijom , disgrafijom, takođe mogu ostvariti benefite primjenom videa u nastavi i nakon nastave.            Određenim modificiranjima učenicima koji slabije vide se može akcentom na audio unutar video zapisa, olakšati razumijevanje materijala, kao što se onima koji slabije čuju akcenat može staviti na sam video, grafički prikaz.
Jedan od negativnih aspekata primjene videa jest i nedovoljna shvaćenost značaja ovakvog načina educiranja od strane jednog broja  nastavnika koji zaziru od tehnologije i koji jednostavno ne vide ili neće da vide kakve sve prednosti i olakšice može donjeti savremena tehnologija.
     Pravljenje video zapisa iziskuje nešto truda kao i ozbiljna priprema nastavne jedinice, ali je prednost u tome što video ostaje trajno pohranjen i iskoristiv neograničeno mnogo puta u raznoraznim prilikama.
     Nakon početničkog nivoa ispunjenog rješavanjem mnogih poteškoća u pogledu pitanja:  kako napraviti dobar video, kako ga upload-ati, kako ga učiniti dostupnim učenicima, kako dobiti povratnu informaciju, kako zadržati privatnost ( da je video dostupan samo željenoj skupini) rad sa učenicima bi se podigao na viši nivo u kojem bi se povećao entuzijazam i nastavnika i učenika, a sam proces učenja bi postao avantura koja učenika dovodi u prvi plan i čini ga učenikom 21  stoljeća, vremena koje se bitno razlikuje od vremena naših predaka.
     Sve zamjerke neumjerenom korišenju tehnologije od strane i djece i odraslih, stoje,ali stoje u onoj mjeri u kojoj kao i svako pretjerivanje dovodi do posljedica.
Zato pred svima nama stoji izazov prilagođavanja sadašnjem trenutku, jer samim negiranjem se neće mnogo postići. Neumitnost promjena je izvjesna i zahtjeva od nas aktivno učešće u pogledu sticanja novih znanja i načina kako prenjeti znanje današnjim generacijama.

U prilogu slike sa radionice Primjena multimedije u nastavi. Kandidati su bili
nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola sa područja Hercegovačko neretvanskog kantona. Radionica je održana u Kulturnom centu Kralj Fahd Mostar. Voditelj radionice je bio edukator Miro Pandur. 


Autor: Miro Pandur 
edukator i  glavni urednik 
magazina PC školarac