OČEKIVANJE USPJEHA ILI NEUSPJEHA (STAVOVI I OČEKIVANJA - II DIO)(Pigmalionov efekat)
STAVOVI I OČEKIVANJA - II DIO
Pojava očekivanja uspjeha je normalna i sama po sebi nije ni dobra ni loša. Problem se pojavljuje kada su ta očekivanja uglavnom netačna i kada ih edukator teško mijenja. Ona utječu na opažanje (edukator je sklon uočiti ono što očekuje, a zanemariti ono što ne očekuje) i na interpretaciju (ono što vidi interpretira na takav način da bude u skladu sa oformljenim očekivanjima). Tako mnoga očekivanja opstaju iako nisu u skladu sa činjenicama. Stoga je vrlo važno učenicima prenjeti pozitivna očekivanja. Oni moraju osjetiti da predavač vjeruje kako uz primjeren trud i eventualnu pomoć mogu postići uspjeh. Učenicima se očekivanja uspjeha mogu prenijeti sljedećim ponašanjima:
·         dati dovoljno vremena da odgovore na pitanje,
·         izbjegavati nepotrebno naglašavanje razlika u uspjehu među učenicima
·         i jednako se ponašati prema svim učenicima.

Piše: Prof. dr. Jasna Barjaktarević

Povezani članak DIO I