ČINJENICE KOJE MORATE ZNATI O GENERACIJAMA X, Y i Z | MEĐUGENERACIJSKA OBILJEŽJA

Sigurno ste na različitim medijima i portalima naišli na termine generacija X, Y, Z, ali vam nikada nije bilo jasno odakle ta podjela. Riješili smo da vam približimo ove termine kako biste imali bolje razumijevanje istih.
Navedene podjele predstavljaju određenu demografsku kategoriju.

Generacijama X,Y i Z prethodi “Baby-Boomers” generacija koja je nastala u poslijeratnom periodu, nakon II svjetskog rata.

GENERACIJA X

Rođeni: 1966-1976

Ovu generaciju ljudi ponekad nazivaju i “izgubljenom generacijom”, što se odnosi na djecu koja su određeni dio dana bila bez roditeljskog staranja i koja su bila izložena da li razvodima roditelja ili bejbisiterkama. Poznati su kao generacija sa najmanjim procentom glasanja od bilo koje druge generacije. Karakteriše ih visok nivo skepticizma i “šta tu ima korisno za mene” stava. Kao adolescent i mladi odrasli ljudi, nazvani su “MTV generacijom” (aluzija na istoimeni kanal muzičkih spotova). Oduvijek se postavljalo pitanje, kako će sve gore navedeno uticati na to kako će generacija X formirati svoju porodicu.
Oni predstavljaju najedukovaniju generaciju od svih, sa više od 29% onih sa bachelor diplomom. S ovim znanjem, oni su zapravo formirali svoje porodice sa znatno većim nivoom opreza i pragmatizma u odnosu na ono što su naučili od svojih roditelja. Generaciji su pripisane preduzetničke tendencije.
 Pripadnici  X generacije bili su prvi koji su imali pristup kompjuterima u domovima i školama.

GENERACIJA Y – Milenijalci

Rođeni: 1977-1994


Generacija Y odnosno drugim imenom nazvani – Milenijalci, je izuzetno sofisticirana i tehnološki napredna generacija, imuna na tradicionalni marketing i prodajne reklame, jer oni ne samo da su odrasli sa tim, već su bili izloženi televiziji i drugim medijima od svog ranog djetinjstva. Oni su mladi, prijemčivi, i spremni da prihvate sve nove trendove, uključujući i one ključne za poslovanje: potrošačke navike, upotrebu novih tehnologija i interneta.

Iako se karakteristike ove generacije analiziraju uglavnom u kontekstu ljudskih resursa (vjernosti poslodavcu, značaj privilegija i beneficija, fleksibilnost radnog odnosa, mogućnosti za razvoj karijere), ovi faktori su snažno povezani sa svakodnevnim kupovnim odlukama i stilom života uopšte. Čak 71% Generacije Y vjeruje da su zahtjevi poslodavca u sukobu sa njihovim privatnim životom, a još jedan značajan dio bi bio voljan da zamijeni dio svoje plate ili brzo unaprjeđenje za smanjenje radnog vremena. Fokusirani su na uspostavljanje ravnoteže između slobodnog vremena i poslovnog života, i to ih čini idealnom potrošačkom grupom.

Oni su mnogo racionalniji i različiti od ostalih generacija, a takođe su i mnogo više segmentirani kao potrošači na šta je imala uticaj ekspanzija kablovske televizije, interneta itd. Manje su lojalni brendu kao potošači, a brzina uvođenja interneta u sve pore života učinila ih je mnogo fleksibilnijim i promjenljivijim u pogledu mode, životnog stila, svjesnosti i načina komunikacije sa drugim ljudima.

Najčešće su odrasli u porodicama sa dvoje roditelja, gdje su oboje imali prihode, tako da su bili uključeni u kompletan proces kupovine, od namirnica pa i do luksuznijih proizvoda. Pripadnici generacije Y su duboko angažovani u virtuelnom svijetu, intenzivno povezani sa onlajn medijima, i uživaju u internetu na različitim uređajima.


GENERACIJA Z – iGeneration

Rođeni: 1995-2012

Djeca iz ove generacije odrastaju u visoko sofisticiranom društvu i kompjuterskom okruženju. Karakteriše ih široka upotreba interneta od mladih dana. Kao sredstvo komunikacije masovno koriste društvene mreže. Generacija Z u najvećem broju predstavlja djecu Generacije X, ali oni takođe imaju roditelje iz generacije Milenijalaca.

U studijama koje vrše psiholozi je otkriveno da mladi ljudi koriste internet kao način da dobiju pristup informacijama i da budu u kontaktu sa ostalima. Mobilna tehnologija, društvene mreže i korištenje interneta je postalo veoma važno modernim adolescentima tokom prethodne decenije. Veoma mali broj se promijeni kada dobije pristup internetu. Mladi koriste internet kao alat za dobijanje društvenih vještina koje onda primjenjuju u situacijama u stvarnom životu, uče o stvarima koje ih interesuju. Tinejdžeri provode većinu svog vremena online u privatnim razgovorima sa ljudima sa kojima su okruženi i van interneta na dnevnom nivou.

Dok se društvene mreže koriste da bi se držao korak sa globalnim vijestima i vezama, one se uglavnom koriste za razvijanje i održavanje odnosa sa osobama sa kojima smo bliski. Korištenje društvenih mreža je ugrađeno u svakodnevni život za većinu pripadnika Generacije Z koji imaju pristup mobilnoj tehnologiji. Kao rezultat povećano korištenje mobilne tehnologije je uzrokovalo da većina pripadnika generacije Z provede više vremena na pametnim telefonima i društvenim mrežama i uzrokovalo je to da razvoj online veza postane nova generalna norma.

U skladu sa Northeastern University anketom, 81% Generacije Z vjeruje da je dobijanje diplome na fakultetu neophodno u ostvarivanju punog potencijala na polju karijere. Potrošači ove generacije ostaju odani brendovima koje kupuju i drže se njih tokom cijelog života. Na duže staze, ovo je džekpot za preduzeća jer dobijaju dugotrajnu korist od prihoda.

Na kraju, postavlja se pitanje da li generaciju Y i Z karakteriše potpuna povezanost ili apsolutna usamljenost, uzrokovana ekspanzijom interneta i društvenih mreža i koja generacija se najbolje snalazi u tome?

Do koje mjere će se generacije mijenjati i međusobno usklađivati, ostaje nam da vidimo u narednim godinama.


Priredila: Azra Pandur

Pozovite i prijatelje da se pridruže na https://www.facebook.com/PCskolaracDigitalniMagazin