[VIDEO] OBRAZOVANJE ZA SVE: ULAGANJE U PROSPERITETNU BUDUĆNOST


Ovaj edukacijski video izrađen je u sklopu projekta 'Ulaganje u djecu', koji ima za cilj da poveća vidljivost djece u budžetima kroz budžetiranje realnih potreba i prioriteta - bolje korištenje javnih sredstava i/ ili povećana izdvajanja za djecu, posebno za djecu pripadnike ranjivih grupa. U saradnji dječijih grupa iz Zenice, Modriče, Sarajeva i Banja Luke.




savethechildren.net
Pripremila: Azra Pandur