RANA DEPRESIJA I ANKSIOZNOST MIJENJAJU STRUKTURU MOZGA U RAZVOJU

Istraživanje djece je pokazalo da depresija nastala rano u životu zajedno s anksioznošću mijenja strukturu mozga u razvoju.

Rezultati su objavljeni 2011. god. na Neuroznanosti, godišnjem sastanku Udruge za neuroznanost i najvećem svjetskom izvoru nastanka novosti o zdravlju i nauci mozga. Jedan od 17 Amerikanaca pati od neke ozbiljne mentalne bolesti kao što su šizofrenija, velika depresija ili bipolarni poremećaj, čineći ih jednim od glavnih uzroka nesposobnosti. A nauka tek počinje razumijevati potencijalne fizičke uzroke tih bolesti.

Dječja anksioznost i depresija mijenjaju način na koji se amigdala povezuje s ostalim područjima mozga. Nalazi mogu pomoći u objašnjenju kako stres rano u životu može dovesti do budućih emocionalnih i bihevioralnih pitanja. (Shaozheng Qin)

U istraživanjima životinja, nađene su poveznice između dva faktora povezana sa šizofrenijom, prenatalnom infekcijom i umanjenom funkcijom molekula važnih za memoriju. (Melissa Burt)

Istraživači su identificirali hemikaliju u mozgu koja je odgovorna za antidepresivni odgovor kod miševa. Nalazi bi mogli pomoći u osmišljavanju liječenja velikih depresija. (Maha Elsayed)

Veza između dva specifična područja mozga – prefrontalnog korteksa i jezgre leđne moždine – može doprinjeti depresiji. Stimulacija tih sklopova kod štakora je imala antidepresivni učinak. (Melissa Warden)

Enzim naziva STEP je povišen u mozgovima ljudi sa šizofrenijom. Miševi koji nemaju tu kemikaliju nisu razvili ponašanje nalik šizofreniji. (Nikisha Carty)

“Kada bismo u potpunosti mogli shvatiti porijeklo mentalnih bolesti u mozgovnom sklopu, mogli bismo razviti bolja ciljana liječenja za milijune ljudi koji pate od ovih bolesti,” rekla je voditeljica konferencije za štampu Carol Tamminga, doktor magistar sa Sveučilišta iz Teksasa Southwest, koja je stručnjak za šizofreniju.

Istraživanje su poduprle nacionalne udruge za financiranje kao što su Nacionalni institut za zdravlje, kao i privatne i filantropske udruge.Pripremila: Azra Pandur