PODSTICANJE DEMOKRATSKE KULTURE U ŠKOLAMA

Uočeno je da učenici nedovoljno međusobno komuniciraju i da pri tome ispoljavaju nesigurnost i netoleranciju. Međusobno poštovanje, uvažavanje tuđeg mišljenja, multikulturalnosti i zajednički rad na aktivnostima doprinosi međusobnoj saradnju što je prioritet svake škole.
Tolerancija i borba protiv diskriminacije uvijek moraju biti prioriteti, posebno u oblasti obrazovanja, jer to predstavlja osnovu za podizanje odgovornih građana jedne zemlje.

Kompetencije nastavnika / učitelja u podsticanju demokratske kulture:

 VRIJEDNOSTI:
-Vrijednovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava
-Vrijednovanje kulturne raznolikosti
-Vrijednovanje demokratije, pravde, poštenja, jednakosti i vladavine prava

STAVOVI
- Otvorenost prema kulturnoj drugosti kao i drugim uvjerenjima, pogledima na svijet i praksama
- Poštovanje
-Građanski duh
- Odgovornost
-Samoefikasnost
- Tolerancija prema dvosmislenosti

VJEŠTINE
-Autonomne vještine učenja
-Vještine analitičkog i kritičkog razmišljanja
-Vještine slušanja i opažanja
- Empatija
-Fleksibilnost i prilagodljivost
-Vještine za saradnju
-Vještine za rješavanje sukoba

ZNANJE I KRITIČKO RAZUMIJEVANJE
-Znanje i kritičko razumijevanje sebe
-Znanje i kritičko razumijevanje jezika i komunikacije
- Znanje i kritičko razumijevanje svijeta: politike, prava, ljudskih prava, kulture, kultura, religije, historije, medija, ekonomija, okoliša, održivostiPripremila: Azra Pandur