JEDINSTVENA APLIKACIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA DJECE I MLADIH NA INTERNETU


AZOP, aplikacija koju je razvila Agencija za zaštitu ličnih podataka na temelju svoje ranije objavljene brošure 'Privatnost djece i mladih u svijetu modernih tehnologija', je jednostavna i jedinstvena aplikacija namijenjena djeci i mladima kao vodič kako se ponašati i zaštititi na internetu i društvenim mrežama, te sadrži niz korisnih savjeta, a također i dodatak – kratki internetski riječnik, te savjete za roditelje, kao i učitelje, nastavnike, školske pedagoge i psihologe.
Aplikacija sadržava nekoliko cjelina koje se bave različitim aspektima važnosti privatnosti djece i mladih u svijetu modernih tehnologija.

U prvom dijelu 'Privatnost i lični podaci', djeca i mladi mogu saznati o svojim pravima zajamčenima UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta  i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ko smije prikupljati te podatke, te kako reagovati u slučaju zloupotrebe njihovih ličnih podataka.
Cjelina pod nazivom 'Šta ti pruža internet' navodi neke od prednosti promišljenog korištenja interneta, 'Sigurnost na internetu' upozorava na moguće rizike i objašnjava kako ostati siguran na internetu i društvenim mrežama, a tu su i 'Pravila lijepog i pristojnog ponašanja na internetu za djecu i mlade' te podsjetnik 'Kako se nikad neću ponašati na internetu i društvenim mrežama'.

U slučaju da neko ima pitanje vezano za privatnost, edukaciju djece i mladih, odnosno učitelja, nastavnika i osoblja u školama o ovim temama, ili o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka, može ga poslati putem obrasca integriranog u aplikaciju.

Aplikacija se može besplatno preuzeti iz trgovina aplikacijama iTunes ili Google Play.

Piše: Azra Pandur