MAPE UMA - proces izrade
Proces izrade mentalne mape poprilično je jednostavan. Sve kreće od ključne teme, odnosno glavnog problema koji se zapisuje na sredini lista papira te se potom, u obliku krošnje drveta, grana na pojmove i ideje koje se daljnjim grananjem detaljnije razrađuju i dorađuju. 
Tony Buzan savjetuje da se prilikom izrade primjenjuju sljedeća pravila:


1. početi od sredine nekim crtežom koji karakterizira temu na kojoj se radi;

2. koristiti razne simbole i različite veličine slova u cijelom dijagramu;

3. odrediti i upisati ključne riječi;

4. svaka ključna riječ mora biti zapisana samostalno;

5. značenje na linijama koje izlaze iz ključne riječi mora se odnositi na ključnu riječ;

6. duljina linije iznad koje se pišu riječi neka bude jednaka duljini riječi;

7. koristiti različite boje;

8. razviti svoj stil izrade mentalnih mapa;

9. naglasiti najvažnije dijelove i koristiti asocijacije te

10. nacrt mentalne mape napraviti jasno u zrakastoj strukturi.

Više o ovom značajnom pomogalu umnim radnicima u knjizi MAPE UMA

E-knjigu možete pročitati OVDJE ili klikni na sliku ispod!

 MAPE UMA
E-knjiga

                                        


,