PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI DJECE U BIH: VAŽNOST RECIKLAŽE I SORTIRANJA OTPADADa bi djeca bila ekološki savjesna i svjesna potrebno je početi s edukacijom od najranijih dana. Ako su djeca tek krenula s upoznavanjem svijeta i pravila, ne bi trebao biti nikakav problem odmah ih upućivati na odvajanje otpada i recikliranje. Kao i sa svim ostalim što ih učimo, ovo je samo još jedna u nizu ispravnih svakodnevnih stvari koje će prihvatiti i usvojiti u cjeloživotne navike. Ali, ako su djeca i već nešto starija, ne bi također trebalo biti problema, jer ona doista lako uče i usvajaju nova znanja.
Važna je odgajateljska i roditeljska prezentacija, kao i edukacija putem svih raspoloživih medija.

Što je recikliranje?

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Riječ recikliranje nastala je od engleske riječi re + cycle što u doslovnom prijevodu znači ponovno kruženje. Dakle, iskoristiti proizvod (materijal) za novu namjenu, odnosno ponovno korištenje.

Zašto reciklirati?

Recikliranje donosi kako ekonomske dobiti tako i dobiti u smanjenju zagađenja. Upotrebom reciklata štede se prirodni resursi i štedi energija. Npr.
Reciklirani papir ili karton umanjuje sječu drva, a ako recikliramo plastiku koristimo manje nafte, odnosno njenih derivata i na taj način štedimo važan prirodni resurs.
Reciklaža stvara manje zagađenja vazduha i vode nego primarna proizvodanja sirovina.

Kada već u kući razdvojimo ambalažni, suhi, od kuhinjskog, mokrog, otpada, napravili smo na prvi pogled mali, ali jako važan korak u lancu upravljanja otpadom.
Reciklaža značajno smanjuje količlinu otpada koji se odlaže na deponije samim tim i njihovo širenje.
Istovremeno, reciklaža smanjuje emisiju metana, gasa koji se stvara na deponijama i koji izaziva efekat staklene bašte i štetne klimatske promjene na Zemlji.
Sve ovo usmjereno je na zaštitu životne sredine - okruženja u kome mi sada živimo, a koje treba da ostavimo i narednim generacijama na korišćenje.

Razvrstavanje otpada

Kako bi djetetu jednostavno objasnili kako reciklirati i odvajati otpad, usredotočite se na boje spremnika za odlaganje.
U domaćinstvu najprije je potrebno razvrstati otpad, a potom ga pospremiti u kantu za odlaganje, odgovarajuće boje. Igrajte se bojama, djeca će vrlo lako popamtiti poveznice između boja i vrste otpada.

Plavi spremnik (kontejner) za odlaganje služi za prikupljanje papira (novina, kataloga, prospekata, teka, papirnate i kartonske ambalaže), ali NE i za prikupljanje tetrapak ambalaže i plastificiranog i metaliziranog papira.

Žuti spremnik (kontejner) služi za odlaganje plastike. Odnosno za plastične ambalaže: deterdženata, šampona, prehrambenih proizvoda, tetrapak ambalaža, limenke, konzerve, metalne poklopce i plastične vrećice. Ali ne i za plastične igračke, ambalaže od kemikalija, sprejeva i boja i lakova.

Zeleni spremnik (kontejner) služi za odlaganje stakla. Dakle za staklene boce, staklenke i čaše. Ali ne i za: prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, ambalaže kemikalija i zapaljivih tvari, kao ni za kristal, ogledala, porculan, keramiku, žarulje i neonske svjetiljke.

Sivi spremnik (kontejner) služi za odlaganje limenki od pića. Ali ne i za: ostale metalne predmete, konzerve, metalne tube, alat, kantice od boja i lakova.

Smeđi spremnik (kontejner) služi za odlaganje bio otpada. Tu odlažemo: vrtni i zeleni otpad (otkos trave i živice, korove, suho granje, lišće s drveća, uvelo cvijeće, ostatke povrća, zemlju iz lonaca za cvijeće, neobrađene – isjeckane ostatke drva), ostatke žetve, kuhinjski otpad, kore od voća i povrća, listove salate, kelja, blitve i slično. Ali, važno je znati da u bio otpad ne spadaju: tekući ostatci hrane, meso i riba, kosti, pepeo, prašina i vrećice iz usisivača, te ostaci mačjeg pijeska.

Osim u domaćinstvu, djecu je važno podučiti i recikliranju i sortiranju otpada na ulici i u školi. Kad djeca jednom shvate važnost odvajanja otpada te njegovog ponovnog korištenja, neće olako shvaćati svoju ulogu koja je iznimno važna, jer jednog dana će oni biti ti koji će educirati nove generacije malenih reciklatora. Važno je shvatiti i zapamtiti kako nije sav otpad smeće, a kad to djeca u potpunosti shvate izrasti će u ekološki savjesne građane.


Pripremila: Azra Pandur