UČIMO DJECU DISCIPLINI!
Biti roditelj nije lako. To zahtijeva strpljenje, kreativnost i beskonačnu ljubav. Neke vještine roditeljstva dolaze prirodno, a neke se uče. Isto se može reći i za djecu. Njihova je znatiželja prirodna, no moraju se naučiti disciplini. Kao  roditelji, mi smo odgovorni i trebamo djecu poučiti disciplini. To zahtijeva vrijeme i praksu, a postaje sve jednostavnije kako djeca uče kontrolirati svoje ponašanje. To ne mora biti neugodno - ni Vama ni Vašoj djeci. Slijede odgovori na pitanja koja roditelji često postavljaju!
Šta je disciplina?
Disciplina je pomaganje djeci da razviju samokontrolu. Odnosi se na postavljanje granica i ispravljanje nepoželjnog ponašanja. Disciplina je, također, i ohrabrivanje, pomaganje da se osjećaju dobro sa sobom, poučavanje i pomaganje djeci kako da misle na sebe i za sebe.
Da li su batine (dobar) oblik discipline?
NE! Disciplina treba poučiti dijete kako da kontrolira svoje vlastito ponašanje. Batine se koriste kako bi direktno kontrolirali dječje ponašanje. Batine ne uče djecu samokontroli.
Šta mogu napraviti kako bi pokazao djetetu kako se ponaša osoba sa samokontrolom?
Djeca rade ono šta Vi radite, ne ono šta govorite. Ako želite da djeca slijede pravila, rješavaju vlastite probleme i konroliraju vlastitu ljutnju tada im morate postaviti dobar primjer koji mogu slijediti.
Šta da učinim kada moje dijete prekrši pravilo?
Ostanite smireni. Ponekad Vam i samo dijete može pomoći u tome šta da učinite kada je pravilo prekršeno. Napravite ono šta djetetu ima smisla i šta će mu pomoći kako ne bi ponovilo istu grešku. Npr. ako dijete pošara zid pomognite mu da ga opere.
                        
Odgoj nisu samo naredbe, zabrane, kazne i prigovori.
Odgoj su i pohvale, poticaji, podrška, priznanje, razumijevanje, ohrabrenje.
Odgoj je ljubav.
I mi volimo kad neko vidi naše pozitivne osobine, cijeni naše mogućnosti i pohvali nas za ono u čemu smo uspješni.
Pohvalu, poticaj i podršku vole i naša djeca.