}); IGRA VJEŠALA

IGRA VJEŠALA

Ispuni kvadrate, pogodi zadatu riječ!
Ako ne pogodiš, slijede vješala :) !

Autor: M.Pandur