OMBUDSMAN: 'RODITELJI NE SMIJU ZANEMARITI OPASNOSTI INTERNETA ZA SVOJU DJECU!'


Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac rekla je da su na internetu prisutni različiti oblici nasilja nad djecom, među djecom, kao i ugrožavanje prava djeteta na njegovu privatnost. 

Prema njenim riječima, nasilje nad djecom koje odrasli čine putem interneta najčešće se odnosi na dječiju pornografiju. "Lažno se predstavljaju, lako zadobijaju povjerenje djece i postaju njihovi 'prijatelji', nakon čega su svi njihovi razgovori i dogovori samo njihova tajna", pojašnjava Grahovac.


Ona je ukazala i na druge opasnosti interneta, kao što je stvaranje zavisnosti kod djece što ugrožava njihovo zdravlje jer nekontrolisano višesatno sjedenje pred računarom utječe na kičmu i vid, stvara loše navike u ishrani, a i djeca se manje druže sa vršnjacima.

Kao problem, Grahovac je istakla to što roditelji često nisu svjesni opasnosti kojima njihova djeca mogu biti izložena, a zbog sve glasnijih upozorenja o opasnostima na internetu pribjegavaju zabrani da se on koristi, pa im djeca ove slučajeve ne prijavljuju. 

Grahovac je naglasila da je jedina sigurna zaštita da se djeci od najranijeg uzrasta govori o prednostima i rizicima ove komunikacije, a da za situacije za koje nemaju odgovore roditelji treba da potraže pomoć nadležnih institucija. S ciljem prevencije i zaštite najmlađih korisnika interneta od njegovih potencijalnih opasnosti na koje mogu da naiđu,
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske već sedmu godinu provodi edukaciju u osnovnim i srednjim školama o opasnostima na internetu. 

"Veliki procenat djece školskog uzrasta aktivno koristi društvene mreže i zato je poseban akcenat stavljen na praktične savjete i prepoznavanje situacija koje razmjenjivanjem informacija odrasle osobe mogu iskoristiti kao priliku da djecu navedu na neprihvatljiva i rizična ponašanja", rečeno je u MUP-u. Iz MUP-a napominju da se u takva ponašanja svrstava objavljivanje ličnih podataka i eksplicitnih fotografija maloljetnika, te druge komunikacijske aktivnosti putem kojih je moguće međuvršnjačko nasilje. "Dio tih predavanja odnosi se i na sprečavanje međuvršnjačkog nasilja na internetu, a svako uznemiravanje i zlostavljanje, može se prijaviti na broj telefona 122 ili direktno policijskoj stanici", poručili su iz MUP-a RS-a.

Odabrala: Azra Pandur
Izvor: Klix.ba