KAKO POSTIĆI STVARANJE BOLJE EMOCIONALNE KLIME U RAZREDU?
Nastavnik koji razumije svoja i tuđa osjećanja, i prihvata ih kao nešto normalno, ali i sastavni dio života, pa samim tim i nastave, takvim svojim stavom “daje dozvolu“ i šalje neverbalnu poruku učenicima da su njihova osjećanja, a samim tim i oni cijeli, u redu, dobri, vrijedni poštovanja i ljubavi.


Poznato je da razne kreativne aktivnosti, kao što su crtanje, gluma, ples….olakšavaju dolaženje u kontakt sa svojim osjećanjima i njihovo izražavanje, pa emocionalno inteligentan nastavnik ima na raspolaganju mnoštvo načina da uvaži osjećajni svijet učenika, pomogne mu da se artikuliše i izrazi i tako smanji negativan uticaj neprijatnih osjećanja na proces usvajanja i reprodukovanja gradiva, ali i pojača uticaj prijatnih emocija.

Dosadašnja iskustva i istraživanja pokazuju da učenici, svi, ali posebno oni sa nekim emocionalnim teškoćama, imaju koristi od nastavnika koji su upoznati
sa konceptima i postupcima emocionalne inteligencije. Ta korist se ogleda u smanjenju agresivnog ponašanja kod učenika, ali i povećanju motivacije i boljem školskom uspjehu.
I ostala istraživanja govore u prilog tome da ima smisla edukovati i učitelje i nastavnike u oblasti emocija i emocionalnog ponašanja.

Emocionalna inteligencija je u negativnoj korelaciji sa odlaganjem izvršavanja
školskih obaveza (domaćih zadataka, učenja, priprema za test), odnosno učenici sa
razvijenijim “emocionalnim sposobnostima“ revnosnije i odgovornije izvršavaju svoje školske obaveze, što se odražava i na školski uspjeh. Emocionalna kompetentnost učenika se pokazala i kao bitan faktor u prihvaćenosti od strane vršnjaka.


Pripremila: Azra Pandur


PODIJELI
PRIDRUŽI SE GRUPI
PC školarac za roditelje i učitelje