}); MAPE UMA - TONI BUZAN (knjiga)

MAPE UMA - TONI BUZAN (knjiga)

Šta je mapa uma?

Prema jednom od mnogobrojnih mišljenja, mapa uma je tehnika organizovanja i vođenja bilježaka, koja omogućava pravljenje cjelovite mape ključnih ideja sadržaja koji se uči.Zahvaljujući svojoj strukturi i karakteristikama, ova tehnika predstavlja univerzalni ključ za pokretanje potencijala mozga i može se primijeniti na sve aspekte života i rada.
Neki od ljudi koji u svom radu često koriste mape uma ovu tehniku najkraće određuju time što kažu da je mapa uma način posmatranja stvari na drugačiji način. Taj drugačiji način omogućuje maperu uma novu perspektivu, koja mu daje bolji uvid, više jasnoće i razumijevanja sadržaja koji uči.
Mapa uma je kombinacija umjetnosti i nauke, logike i emocija, riječi i slika.

Knjiga je dostupna  na  :  MAPE UMA

Iz sadržaja:

Upotreba mapa uma

Lična upotreba

Rješavanje problema

Rokovnik mapa uma

Učenje i pričanje u krugu porodice

Razmišljanje