PROFESOR KOMADOM PAPIRA DJECI OBJASNIO KAKO FUNKCIONIRA SVIJET

U svega nekoliko rečenica profesor je objasnio djeci kako to funkcionira svijet...