FANTASTIČNA IDEJA DJEČIJE BOLNICE U NEW YORKU!Da bi pretrage u Dječijoj bolnici bile  manje zastrašujuće,dječija bolnica u New York-u instalirala je CT skener sa temom iz dječijih priča o gusarima!