NEEDUCIRANOST JE KORIJEN NEUSPJEHA I ZLA

Ono što znamo određuje odluke koje ćemo donositi! Ono što osjećamo prema onom što znamo određuje naš stav. Ono što biramo određuje ono što jesmo, a ono što jesmo privlači ono što imamo. Svaka riječ, svaka pjesma, svaki TV program, youtube video i svaka knjiga ostavili su električni ili hemijski trag na našim biokompjuterima. Sve što je dodirnulo naš život zabilježeno je, a sve što smo sada je rezultat akumulacije tih ulaznih informacija uskladištenih u mozgu. Način na koji koristimo sve te informacije i način na koji prikupljamo znanje formiraju ličnu filozofiju. Sve što unosimo u sebe, iskazat će se kroz naše ponašanje i naše stavove.