KARATE - ZDRAVLJE

KARATE - ZDRAVLJE
Sport koji je od Svjetske zdravstvene organizacije prihvaćen kao terapeutska disciplina, najkompletniji korektivni sport i moderan bazični sport. Univerzalan sport kojim se bave oba pola, sport koji razvija mentalni i fizički balans, povjerenje, sigurnost i poštovanje.

Zašto vježbati karate?

Karate kao borilačka i sportska vještina izuzetno pozitivano utiče na razvoj duha i tijela, a prije svega razvija:

-poštovanje

-disciplinu

-samopuzdanje

-koncentraciju

-kreativnost

-motivaciju

i kontrolisanu agresivnost.

Od fizičkih komponenti, karate sport razvija:

-koordinaciju pokreta

-motoričke sposobnosti

-brzinu

-eksplozivnu snagu

-okretnost

-fleksibilnost

i brzinsku izdržljivost.

Karate se pokazao kao izuzetno efikasan u rješavanju problema kao što su:

-loše držanje tijela

-kriva kičma

To su samo neke od komponenti na čiji pozitivan razvoj utiče karate sport a koje su potrebne i za moderan način življenja.

Karate osim kao borilačka vještina može se posmatrati i kao način za jačanje tijela i duha.

Karate povoljno utiče na razvoj psiho-fizičkih sposobnosti, pogotovo kod djece, i predstavlja bazičan sport koji je pogodan kao uvod u bilo koji drugi sport, jer utiče na ravnomjeran razvoj lijeve i desne strane tijela kao i na razvoj motoričkih sposobosti i kooridinaciju pokreta.

Karate je dostupan svima bez obzira na pol i godište.

Djeca mogu da počnu da vježbaju karate od 4 godine, ali to mora biti organizovano i sistematski, Bitno je da postoji sistem treninga koji će biti prilagođen godištu, odnosno psiho-fizičkim komponentama vježbača, što znači da ne treba juriti za zvanjima i medaljama, već posvetiti pažnju pravilnom učenju osnovnih principa karatea, za šta je ključno odabrati pravu školu karatea.