BASNE I REKLAME : SJAJNE VJEŽBE ZA RAZMIŠLJANJE


Kad su na nekom skupu pitali Einsteina kako odgojiti djecu da postanu poduzetna, on im je odgovorio neka djeci daju čitati bajke,jer bajke pomažu da se nauči maštati, vizualizirati, kreativno razmišljati i vjerovati da se može učiniti sve što se hoće. 


Želimo li, međutim, djecu naučiti učiti, korisnije je da ih potaknemo čitati basne i reklame, posebno reklamne poruke zamaskirane u tekst. Basne i reklame će ih svojom sažetošću i usmjerenošću na poruku navikavati da vide cjelinu, smisao, veliku sliku koja će im pomoći da se fokusiraju na bitno, problemski i kritički razmišljaju. 
Usput će ih senzibilizirati za uočavanje višeznačnosti i aluzivnosti – vještina koje traže aktivne načine razmišljanja i povezivanja podataka.
 Prikrivene reklamne poruke su nagovarački tekstovi koji će djecu naučiti čitati između redaka.

 Basna je metaforična priča o životnim mudrostima na koje se čitatelja želi podsjetiti.
 Basna nam pomaže povezati maštoviti svijet u kojem životinje i stvari imaju osobine ljudi sa stvarnim životom i stvarnim odnosima među ljudima. 

Reklama je aluzivna poruka koja obavještavajući o novom proizvodu ili usluzi koristi razne psihološke trikove uvjeravanja kako bi djelovala na našu strast za posjedovanjem i navela nas na trošenje. 

Način na koji naš mozak uči sličan je načinu na koji se najbrže slaže puzzle: moraš u glavi imati veliku sliku da znaš što slažeš, a onda komadiće samo raspoređuješ na odgovarajuća mjesta. Mozak se na isti način priprema za učenje: prvo kombiniranjem podataka, predznanja i iskustava stvori okvirni kostur, a onda ga popunjava novim podacima.
 To je princip svakog dobrog učenja: stvaraš veliku sliku prepoznavanjem teme, glavne misli, ideje i pouke. Problem je u tome što VELIKA SLIKA uglavnom nikad nije izravno ponuđena, nju svako sam mora iskonstruirati razmišljanjem i povezivanjem, a basne i reklame sjajna su vježba za to.