A DIJETE... ISMET BEKRIĆ (Posvećeno Danu djeteta)

Danu sve djece svijeta prilažem svoje stihove:

A DIJETE...
I travka, i krov za lastu,
i jablan što se njiše,
imaju pravo da rastu,
a Dijete - najviše!
I mravi, i vrbe krive,
i zrnca, i kapi kiše,
imaju pravo da žive,
a Dijete - najviše!
I pčela u cvijeću,
i olovka što piše,
imaju pravo na sreću,
a Dijete - najviše!
I oblaci što plove,
i sundjer koji briše,
imaju pravo na snove,
a Dijete - najviše!
Ismet Bekrić