}); VAŠE DIJETE POSTAJE ŠKOLARAC

VAŠE DIJETE POSTAJE ŠKOLARAC

VAŠE DIJETE POSTAJE ŠKOLARACŠto bi trebalo napraviti prije početka školske godine?
 • Odredite i uredite mjesto za učenje.
 • Kupujte zajedno opremu za školu.
 • Prelistajte školske knjige.
 • Dijete bi trebalo uredno složiti knjige i školski pribor na svom radnom mjestu.
 • Razgovarajte o školi, pričajte djetetu o svojim školskim iskustvima.
 • Naglašavajte važnost ispunjavanja obaveza, dogovorite dječje obaveze.
 • Upoznajte i vježbajte s djetetom osnove lijepog i pristojnog ponašanja (odraslom se obraćaš sa "vi", pozdravi, hvala, molim, odnos prema odraslima, odnos prema djeci, čekati da dobije riječ, kulturu ponašanja za stolom…)
 • Dijete se prije škole mora znati samo odjenuti, obuti, hraniti, održavati osobnu higijenu.
 • Uvježbajte s djetetom kretanje od kuće do škole.
 • Razgovarajte o strategijama učenja (pisanje zadaće, vježbanje, čitanje, određivanje važnih stvari, ponavljanje).
 • Ističite upornost i marljivost kao ključeve uspješnosti.

Škola je počela...
 • Dogovorite vrijeme učenja.
 • Zajedno s djetetom napravite raspored učenja (npr., pisanje zadaće, vježbanje čitanja, vježbanje matematike) i tražite od djeteta da ga se pridržava.
 • Zahtijevajte od djeteta da samo održava urednost radnog mjesta.
 • Pokazujte interes za događaje u školi.
 • Kontrolirajte djetetov rad u školi i kod kuće.
 • Potičite dijete na rad i na ispunjavanje dogovorenog.
 • Potičite dijete da samo priprema potreban pribor za sljedeći dan škole  - vi prekontrolirajte i uspješno obavljen posao pohvalite.
 • Dijete ne pamti što ima za zadaću – naučite ga označavati zadatke za zadaću, dogovorite simbole (npr. Č – čitati, P – pisati…), razgovarajte s učiteljicom kako bi ona obratila na to veću pozornost, zajedno s djetetom pratite redovitost pisanja zadaće.
 • Nemojte raditi stvari umjesto djeteta (ne pišite zadaće, ne spremajte knjige, radno mjesto i sl.)
 • Ne pokazujte razočarenje ako dijete doživi neuspjeh, nego zajedno s njim razvijajte strategije kako postići uspjeh.
 • Ne govorite protiv škole i učiteljice pred djetetom.
 • Pokušajte vaša očekivanja uskladiti s realnim mogućnostima.
 • Razgovarajte o svojim roditeljskim nedoumicama s drugim roditeljima, učiteljicom, stručnim suradnikom.

Najčešća školska pravila

 • Roditelji mogu razgovarati s učiteljima u dane primanja roditelja.
 • Roditelji koji su došli na primanja, čekaju učitelja na ulazu u školu.
 • Osoba koja ulazi u školu treba se javiti dežurnom učeniku.
 • U školi i oko škole je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i sl., nošenje oružja, pisanje po zidovima i inventaru škole, unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
 • Učenici mogu boraviti u školi u vrijeme koje je određeno za nastavu i ostale oblike odgojno obrazovnog rada.
 • Učenik je dužan doći u školu najmanje 10 minuta prije početka nastave, a napustiti je najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obaveza.
 • Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu škole, ali ga ne smiju napuštati.
 • Kod napuštanja učionice, učenici trebaju ponijeti svoje stvari ili ih pospremiti u za to predviđene ormariće.
 • Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u školi.
 • Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel i sl.
 • Roditelji su dužni brinuti se o redovitom osnovnom školovanju djeteta.
 • Roditelji imaju dužnost brinuti se o svestranom obrazovanju svog djeteta i poticati njegove umjetničke, tehničke, sportske i druge interese.
 • Dužnost roditelja je odazvati se sastancima u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta.

Šaljite djetetu ove poruke:
 • vjerujem u tebe
 • znam da to možeš
 • slušam te
 • brinem o tebi
 • jako si mi važan/važna
 • vjerujem ti