TJELESNO AKTIVNA DJECA IMAJU MOĆNIJI MOZAK

TJELESNO AKTIVNA DJECA IMAJU MOĆNIJI MOZAK
     Novo istraživanje pokazalo je da tjelesno aktivna djeca imaju brže i jače neuro-električne moždane reakcije tokom čitanja u odnosu na manje tjelesno pripremljenu djecu.

     Naučnici sa Urbana-Champaign Univerzitata u Ilinoisu, uz pomoć elektroencefalografije (EEG) otkrili su da djeca, koja su u boljoj tjelesnoj formi, imaju bolje jezičke vještine u odnosu na njihove manje aktivne vršnjake, i to zahvaljujući bržim i jačim moždanim sinapsama. Mada studija nije pokazala kako tjelesna vježba utiče na promjene u električnoj aktivnosti mozga, naučnici kažu da rezutati jasno ukazuju na vezu između nivoa fizičke forme i kognitivnih sposobnosti. Kako bi istražili jezičke sposobnosti, naučnici su se okrenuli piscu Luisu Kerolu, autoru Alise u zemlji čuda, koji je napisao blesavu pjesmicu “Džabervok” (eng. „Jabberwocky„) punu besmislenih, izmišljenih riječi, a koja zahtjeva od čitaoca da aktivira posebne vrste moždanih talasa (N400 i P600) kako bi pokušao da je razumije. Pokazalo se da su ovi moždani talasi kod djece u boljoj tjelesnoj formi bili veće amplitude prilikom čitanja logičkih ili besmislenih rečenica, što pokazuje da su iste informacije brže obađivala nego djeca u slabijoj tjelesnoj formi. Što je još važnije, naučnici su otkrili su da razlike u moždanoj aktivnosti u direktnoj vezi sa akademskim postignućem. “Naše istraživanje pokazuje da su moždane funkcije fizički spremne djece drugačije, da ona bolje mogu da preusmjere moždane resurse kako bi razumjela pročitan tekst” objasnio je Čarls Hilman, kognitivni psiholog i jedan od koautora ove studije.

Izvor:Psychology Today