DIGITALNI ALATI - KIZOA (JEŽEVA KUĆICA - BRANKO ĆOPIĆ)


Primjena multimedijalnog alata u nastavi

Korišteni digitalni alat: Kizoa

Autor videa: M.Pandur
Napomena: Ne zaboravite uključiti kvačicu za zvuk

PC školarac Team