FEYNMANOVA TEHNIKA UČENJA – UČI PODUČAVAJUĆI

Feynmanova tehnika učenja je efektivan i efikasan način učenja lekcija, provjeravajući razumijevanje već naučenog ili učenje potpuno nove materije. Richard Feymnman je bio jedan od najznačajnijih teoretičara fizike koji je nagrađen Nobelovom nagradom za svoj rad u polju kvantne elektrodinamike. Poznat je po svom načinu ispitivanja učenika, kako bi testirao njihovo razumijevanje pojedinih lekcija.

Prvi korak je izbor teme koju želite razumjeti na što bolji način. Odaberite naslov poglavlja kojeg želite naučiti i počnite ga izučavati (čitati sa razumijevanjem). Kada shvatite o čemu se radi u tom poglavlju, uzmite papir i ukratko prepričajte pročitano kao da želite nekoga da naučite tu lekciju. Kada završite sa pismenim prikazom lekcije, stavite se u poziciju predavača i pokušajte zamisliti punu učionicu učenika koji slušaju vaše predavanje. Pokušajte učiniti predavanje što je moguće zanimljivijim.

Na ovaj način ćete imati tačnu sliku o tome koji dio lekcije ste jasno naučili, a šta vam nije dovoljno bilo jasno i na šta je potrebno da se vratite i ponovo istražite. Kada naiđete na prepreku tokom predavanja, vratite se na početak procesa, popunite praznine koje vam nedostaju i nastavite sa svojim imaginarnim predavanjem. Kada završite čitav proces, ponovite predavanje od početka do kraja. Ovaj put, koristite pojednostavljene izraze, jezik razumljiv svima i pokušajte to što govorite pretvoriti u grafikone, slike, crteže sa kojima ćete lakše objasniti učenicima materiju koju im predajete.

Ako vam se čini da je pojašnjenje lekcije poprilično konfuzno, to je znak da ni vama neke stvari nisu dovoljno jasne, pa potražite pomoć vašeg predavača ili odgovore pronađite u drugoj literaturi. Razmišljanje o idejama na koji način se može pojasniti određena lekcija, čini ovaj vid učenja veoma efikasnim i zanimljivim. Jednom kada objasnite lekciju imaginarnim učenicima, pojednostavljenim jezikom kojeg svako razumije, dovoljan je znak da ste tu lekciju dobro savladali, a da će znanje o toj materiji ostati dugoročno u vašoj glavi. Pokušajte!