SMJERNICE ZA ZNANSTVENO UTEMELJENO UVOĐENJE INOVACIJA U NASTAVI

Akcijsko istraživanje kao kombinacija akcije i istraživanja može dati zanimljive rezultate za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse te postaje moćno 
oružje za poboljšanja na lokalnoj razini, ali i šire.
U akcijskom istraživanju u školi nastavnik ima dvostruku ulogu, on sudjeluje u odgojno-obrazovnoj praksi kao nastavnik te je istovremeno istražuje kao znanstvenik s ciljem da je bolje razumije kako bi mogao poboljšati vlastiti rad. 
A time pridonosi ne samo promjenama u svojoj praksi nego i u praksi svojih kolega te razvoju teorije obrazovanja i poučavanja.

Ne postoje jedinstvene i stroge upute kako provesti proces akcijskog istraživanja.
Autori predlažu različita rješenja, a puno se može naučiti iz primjera već provedenih i 
objavljenih akcijskih istraživanja.

Smjernice za akcijsko istraživanje

Nakon što nastavnik dijagnosticira problem i odluči uvesti promjene u svojoj praksi na 
način da „usput“ provede akcijsko istraživanje, slijedi prva faza planiranja akcijskog istraživanja. Sam početak može biti dosta težak, pitamo se otkuda uopće krenuti. Tu mogu pomoći i pitanja koja McNiff i Whitehead predlažu za sastavljanje strukture akcijskog plana:
· Što je predmet mog interesa?
· Zašto sam zaiteresiran/a?
· Šta smatram da mogu učiniti?
· Šta ću učiniti?
· Kako ću prikupiti dokaze kako bih pokazao/la da sam utjecao/la na situaciju?
Kako ću osigurati da moje prosudbe budu prihvatljive i istinite?

Za početak bi također bilo dobro proučiti stručnu literaturu i vidjeti što o temi tih
interesa kažu drugi autori, ima li sličnih istraživanja i do kojih rezultata se došlo.
Potom treba definirati odgojne vrijednosti od kojih će se u istraživanju poći i što će
pomoći i da se odredi problem istraživanja i konkretiziraju ciljevi istraživanja. Na 
temelju odgojnih vrijednosti donose se kriteriji za procjenu uspješnosti ostvarenja planiranih ciljeva akcijskog istraživanja.