PRAVOPIS BOSANSKOG JEZIKA U DIGITALNOJ FORMI ZA ANDROID I IOS

Aplikacija Pravopis.ba online je na Google play platformi za pametne telefone. Ona za cilj ima rješavanje svakodnevnih nedoumica sa kojima se susrećemo u našem jeziku. Aplikacija je rađena uz pomoć profesora Senahida Halilovića, autora prvog pravopisa bosanskog jezika.

Sadrži cijelo drugo izdanje Pravopisa bosanskoga jezika objavljeno 2018. godine. Glavni dijelovi aplikacije su Pravopisni rječnik i Pravopisna pravila. Rječnik sadrži ispravno napisane pravopisno zanimljive riječi i izvedenice, te ga možete pretraživati ili listati. Pravopisna pravila su radi bolje preglednosti podijeljena u grupe.
Prof. dr. Senahid Halilović je poslao poruku za sve koji će koristiti mobilnu aplikaciju: „Oduvijek sam želio da Pravopis bude dostupan svima, u svim prilikama i besplatno. Zahvaljujući tehnologiji, tu želju ispunjavam objavljivanjem ove aplikacije. Poklanjam je svima koji vode računa o svojoj pisanoj riječi na bosanskom jeziku: neka uvijek bude pri ruci i od što veće koristi.“