ORGANIZACIJA UDAS : ŠKOLA CRTANJA I SLIKANJA POČINJE U SEPTEMBRU

Škola crtanja i slikanja nevladine organizacije UDAS (Banjaluka) ove godine počet će osmog septembra, u subotu u devet sati. Škola je namijenjena za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta uzrasta od šest do 18 godina, a njeni polaznici će biti podijeljeni u tri grupe, navode organizatori na zvaničnom sajtu.
Svake subote djeca i mladi dobit će priliku da uče tehnike crtanja i slikanja što podrazumijeva rad na izradi crteža, slikanje i crtanje na zadatu temu, portrete, kolaže, izradu skulptura od gline, maketa na zadatu temu i drugo. Za polaznike škole, Kulturni centar UDAS u kojem će se održavati časovi, obezbijedio je potreban slikarski materijal za crtanje (blokove, štafelaje, natron papir, ugalj, akril, palete, glinu, platna i drugo).
Škola crtanja i slikanja trajat će u dva semestra – prvi semestar od septembra do decembra 2018. godine i drugi semestar u trajanju od februara 2019. do juna 2019. godine.
Po završetku svakog semestra u Kulturnom centru UDAS bit će organizovana kolektivna izložba radova. Pohađanje škole za djecu s invaliditetom i djecu članova organizacije je besplatno, dok je za djecu bez invaliditeta cijena pohađanja škole 30 KM.