eTwinning - NEZAMJENJIV ALAT SAVREMENE UČIONICE


Logo

     PC školarac magazin u saradnji sa Agencijom za obrazovanje objavljuje ovaj zanimljivi i poučni tekst sa korisnim linkovima do odrednica na kojima se nalaze dodatne informacije za zainteresirane.

Od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba.“ - nekad omiljeni zapis u školskim spomenarima već odavno nije prisutan u svijesti naših učenika. Svjedoci smo stalnih propitivanja, kritikovanja pa i osuđivanja škole i obrazovanja koje učenici dobijaju. Svi smo svjesni da se ne može metodama iz 19. vijeka obrazovati djecu za život i rad u 21. vijeku, vidimo da djeca nerado idu u školu,a da znanja stečena u školi zaborave čim dobiju ocjenu. Djeca mnogo vremena provode uz računar i mobitel, o tehnologiji znaju više od roditelja i nastavnika, ali ta njihova znanja nastavnici u školi slabo (ili nikako) cijene.  Svijet je odavno postao globalno selo, a mi od naših učenika još uvijek tražimo da uče onako kako smo učili mi u prošlom vijeku. Da li je onda čudno što djeca ne vole školu, a školske obaveze smatraju nepotrebnim balastom koji im ničemu ne služi?

Znajući da se ovi problemi neće sami riješiti, nego se mogu samo produbiti, Evropska komisija (European Comission) i Evropska mreža škola (European SchoolNet) su 2005. godine pokrenuli internet portal www.etwinning.net koji omogućuje povezivanje odgajatelja, učitelja, nastavnika i profesora u online zajednici. Ta zajednica danas okuplja 581 016 nastavnika iz 38 zemalja svijeta i omogućuje profesionalno usavršavanje za nastavnike, a modernu nastavu i učenje za učenike. U BiH je registrovano 1093 nastavnika iz 415 škola.

Šta je eTwinning?

eTwinning je besplatna online platforma za odgojno – obrazovne radnike (nastavnike, direktore, bibliotekare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima evropskih država učesnica eTwinninga. Putem ove platforme, www.etwinning.net, članovi mogu komunicirati, sarađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Evropi.

Šta eTwinning omogućava školi/vrtiću kao instituciji?

eTwinning je vrlo značajan za školu/vrtić jer omogućava datoj instituciji da prati savremene trendove u obrazovanju i bude aktivan učesnik u procesu unapređivanja obrazovnog procesa u vlastitom okruženju. Svaki angažman ostvaren putem eTwinninga (događaji, projekti, seminari) doprinosi kvalitetnijem predstavljanju škole i njenog rada u lokalnoj i široj zajednici, prepoznatljivosti škole kao savremene i inovativne, poboljšanju i unapređenju nastave i nastavnog procesa u cjelosti, povezivanju škole sa drugim školama, te samim tim postizanju boljih rezultata prilikom vrednovanja škole od strane institucija zaduženih za to .


Šta eTwinning omogućava nastavnicima/odgajateljima?

Značaj eTwinninga za nastavnike/odgajatelje je višestruk. U prvom redu, eTwinning omogućava obrazovnim radnicima, nastavnicima/odgajateljima, formiranje profesionalne mreže, dakle stvaranje kontakata sa profesionalcima širom Evrope sa ciljem upoznavanja njihovih praksi, problema sa kojima se oni susreću u svom radu, te načinima i mogućnostima unapređivanja rada nastavnika i osavremenjivanja nastave. Sa druge strane, eTwinning platforma kontinuirano nudi brojne online kurseve, webinare, seminare i druge vidove edukacije, koje drže renomirani evropski i svjetski stručnjaci u polju obrazovanja, čime nastavnici mogu držati korak sa svojim evropskim kolegama i biti stalno informisani i educirani o najnovijim trendovima u obrazovanju. Na linku: https://www.etwinning.net/eun-files/etwinning_agenda_etwinning_live.pdf možete vidjeti neke od edukacija koje se nude u narednom periodu za registrovane eTwinnere. Također, putem  eTwinning-a nastavnici /odgajatelji imaju mogućnost da predstave sebe i svoj cjelokupni rad vezan za struku kojom se bave kao i rad u vannastavnim aktivnostima, zatim da se povezuju sa drugima u cilju zajedničkog rada, učenja jedni od drugih i kreiranja projekata. Također , imaju mogućnost da se stručno usavršavaju, nadograđuju svoje kompetencije (IKT kompetencije, metodičko-pedagoške kompetencije, kompetencije vezane za predmet koji predaju,...) i da budu nagrađeni za svoj rad putem Državne/Evropske oznake kvaliteta koje se dodjeljuju projektima koji zadovolje utvrđene kriterije kvaliteta. Aktivnosti, projekti i usavršavanja u kojima nastavnici/odgajatelji učestvuju putem eTwinning platforme im daju mogućnost da u sklopu svog stručnog usavršavanja, koje imaju kao dio radnih obaveza unutar svoje institucije, steknu bodove ili ispune sate predviđene za stručno usavršavanje i samim tim napreduju u sticanje zvanja mentor ili savjetnik.

Jednostavno,  ukoliko želite omogućiti :
·  svojoj školi prisutnost i veću vidljivost u Evropi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
·    da vaša škola i svi zaposleni u njoj dobiju priznanje za svoj rad na eTwinning-u;
·  ukoliko želite uticati na politiku, vaša škola će postati model drugim školama i regionalnim i nacionalnim institucijama

prijavite se na eTwinning platformu.Šta eTwinning omogućava učenicima?
Svjesni smo činjenice da živimo u svijetu gdje se tehnologija svakodnevno razvija i postaje sastavni dio našeg života i rada, a pogotovu života naših učenika. Upravo eTwinning nudi mogućnost da učenici znanja i vještine razvijaju i usvajaju upotrebom web alata koji su sastavni dio eTwinning-a. Web alati nastavu i proces učenja mogu učiniti interesantnim, motivirajućim za učenike i dati im mogućnost da na brži i efektivniji način stiču potrebno znanje i vještine. Također, učenici imaju mogućnost da kroz učestvovanje u projektima razvijaju svoju kreativnost, informatičku pismenost,usavršavaju strane jezike, uče jedni od drugih, proširuju znanja i  stiču nova poznanstava. Neke od aktivnosti u jednom od eTwinning projekata možete vidjeti na linku: https://twinspace.etwinning.net/48053/home.
Kako to izgleda u blogu,koji su napravili učenici kao finalni rezultat projekta možete pogledati na linku: Knjiga o mom gradu 2
Također, možete pogledati i sljedeći link sa učeničkim aktivnostima: https://twinspace.etwinning.net/42373/home


Kroz projektnu nastavu na eTwinning-u učenici su u prilici upoznavati svoje vršnjake iz različitih zemalja, raditi na drugačiji način školske zadatke, te usvajati funkcionalna znanja koja će znati u pravom momentu i na pravi način iskoristiti. Time se učenicima otkriva svrha učenja i daje odgovor na njihovo vječito pitanje: „Šta će ovo meni u životu?“.

Ne trebamo čekati da nam drugi riješe probleme u obrazovanju. Treba nam svima biti jasno da kad ima volje, ima i načina da se radi bolje. eTwinning zajednica svakodnevno pokazuje i dokazuje da odgojno-obrazovni rad može biti unaprijeđen i svakodnevno prilagođen i usklađen sa potrebama i mogućnostima škola,učenika i nastavnika/odgajatelja.


Tekst priredile eTwinning ambasadorice:
Alma Đedović
Lejla Hujdur
Fatima Kličić
Azra Šoše