10. KONFERENCIJA EDUKATORA I EDUKATORICA U SARAJEVU

U Hotelu Holiday u Sarajevu, od 23. do 26.08.2018. godine će se održati deseta po redu Regionalna konferencija edukatora i edukatorica.  Konferencija okuplja preko 300 nastavnika i nastavnica sa svih nivoa obrazovanja, iz šest zemalja bivše Jugosavije, ima preko 100 prezentacija i radionica i više od 140 predavača.

Pored stručne razmjene i predstavljanja najboljih praksi u obrazovanju, te dobitnika/ca nagrade za inovativne nastavnike u BiH, ovogodišnja konferencija „Nastavnici u akciji“ biće prilika za pokretanje dijaloga sa građanima/kama o tome kakvo obrazovanje želimo i trebamo za našu djecu, koje vrijednosti trebamo promovisati, kako pomoći djeci da razviju kritičko promišljanje i mnoga druga.

Tokom subotnjeg popodneva u Štrosmajerovoj ulici će biti organizovane aktivnosti za djecu svih uzrasta, a za to vrijeme roditelji mogu „popiti kafu sa…“ odgajateljima, psiholozima, nastavicima i drugim stručnjacima iz obrazovanja. Učesnici Konferencije će anketirati građane/ke, a poruke koje žele poslati inovativni nastavici iz BiH i drugih zemalja moći ćete pročitati na posterima postavljenim u izlozima trgovina u centru Sarajeva.