PRIMJERI KREATIVNOSTI UČENIKA KORIŠTENJEM IPAD-A


iPad i sadržaji dostupni putem web servisa iTunes prihvaćeni su najbolje kod učenja potpomognutog multimedijom.
Učenici osnovne škole Willowdale u Omahi, napravili su radio „willowcast“ za svoje vršnjake. Učenici viših razreda napravili su kratki film za sjećanje na žrtve Auschwitz-a pod nazivom 'Nikad nećemo zaboraviti'.
Samostalno snimanje filmova kojim se stvaraju podcastovi omogućava učenicima da na kreativan način izraze svoje viđenje nastavnih sadržaja, te ga podijele sa svojim vršnjacima.
Radeći samostalno i u grupama , učenici stvaraju odlične projekte. Primjerice, u New Yorku je osnovana dodatna nastavna aktivnost pod nazivom „Edukacijski video centar“.
Nastavnici koji sudjeluju u navedenom edukacijskom centru smatraju da je ključna slijedeća metodologija prilikom edukacije učenika:
• Aktivno uključivanje učenika u svakodnevni život, odabirom tema koje su njima zanimljive
• Manje grupe olakšavaju kolaborativno učenje i rad, te se na taj način učenici međusobno potiču na aktivnije sudjelovanje u nastavi
• Sistemsko praćenje učeničkog kreativnog rada i provođenje kritičke analize
• Učenje učenika apstraktnim pojmovima redovitom korelacijom ključnih pojmova, iskustva i diskusije
• Automatsko korištenje vizualnih, ispisanih i slušnih sadržaja za učenje i izražavanje
• Podjela nastavnih sadržaja napravljenih u multimediji s učenicima u školi, te drugim školama, kako bi se unaprijedilo učenje i komunikacija
• Uključiti učeničku refleksiju i samo ocjenjivanje prilikom cijelog procesa stvaranja nastavnih sadržaja.
Nastavnici su upotrebom iPad-a u nastavi u velikoj prednosti, jer klasičnu učioničku nastavu unaprjeđuju projektima baziranim na multimediji. Programski paket iLife (unutar kojeg nalazimo programe kao što su iMovie, GarrageBand, iPhoto i iWeb), koji nalazimo na iPodu, omogućava učeničku izradu i prenošenje naučenih nas- tavnih sadržaja.
Sposobnost učenja učenika uvjetovana je načinom na koji je predmet prikazan. Istraživanja su dokazala da jedna trećina učenika najbolje uči vizualno, jedna četvrtina učenika su auditorni učenici, a drugi, njih oko 40 posto su  fizički („bodi- lykinesthetic“) učenici koji žele aktivno sudjelovanje u učenju..