ZAŠTO JE MORE SLANO?

ZAŠTO JE MORE SLANO?Vrlo često nalazimo poneku činjenicu o Zemlji, tajnstvenu i još neobjašnjenu. Takva jedna činjenica je i postojanje soli u morima.
Otkuda tamo so?
Mi jednostavno ne znamo kako je so dospjela u more! Naravno, znademo da se so rastvara u vodi i da tako sa kišom dospijeva u more.
Sa Zemljine površine so se stalno rastvara i prelazi u more.
Jedino ne znamo je li to dovoljno objašnjenje za golemu količinu soli koja se nalazi u morima.
Kad bi sva mora presušila, ostalo bi toliko soli da bi se od nje mogao sagraditi zid debeo kilometar i po, a visok 280 kilometara. Takav zid bi opasao čitavu Zemlju oko polutki! Ili drugim riječima, slana stijenakoja bi ostala kad bi sva mora presušila bila bi 15 puta veća od cijelog evropskog kontinenta!
Obična so, kakvu svi upotrebljavamo, dobiva se iz morske vode, iz slanih jezera, slanih izvora ili iz rudnika soli.
Koncentracija soli u morskojvodi može biti tri do tri i po posto (3-3,5%).
Zatvorena mora kao što su Sredozemno i Crveno more, sadrže više soli nego otvorena mora. Mrtvo more, koje zahvaća površinu  od oko tisuću kvadratnih kilometara, sadrži oko 11,600,000,000 tona soli!
Naslage kamene soli u raznim dijelovima svijeta nastale su ishlapljivanjem morske vode prije mnogo miliona godina. Pošto je potrebno da ishlapi oko devet dijelova morske vode da bi ostala kamena so, vjeruje se da su debele naslage kamene soli nastale u nekad djelimično zatvorenim morima. Tu je morska voda ishlapljivala brže nego što je pristizala svježa, i tako su nastale svježe soli.
Veći dio soli što je kupujemo daobiva se od kamene soli. Obično se do naslaga soli izbuše kanali. Potom se kroz cijev ubacuje čista voda. Voda rastvara so i ona se kroz dugu cijev izbacuje na površinu.