DJECA NA INTERNETU

Jedna korisna stranica DJECA NA INTERNETU koja za cilj ima informirati roditelje i djecu o internetu njegovim opasnostima i prednostima.
Pokušaj da se na jedan zanimljiv način predstave osnovni pojmovi koje mnogi korisnici kako odrasli tako i mlađi, možda nedovoljno poznaju.

Djeca na internetu


Iako u regionu postoje razne inicijative, sa ciljem  educirati korisničku populaciju koje su potencijalne opasnosti na internetu, smatramo da je svaki sadržaj o ovom pitanju dobro došao. Zato i PC školarac u svom radu podržava ovakva nastojanja koja u ovom vremenu tehnologije, mogu pružiti novi uvid
i biti korisno vrelo informacija kako za dijete tako i za roditelja.

Autor: PC školarac team