SAGRADIMO ŠKOLU U OBLAKU

Sugata Mitra dobio je milion dolara nagrade TED Prize, odnosno prvu nagradu za potporu svom projektu u februaru 2013. godine. Osim TED Prize nagrade, dobio je i niz strukovnih nagrada na polju edukacije, jer je “inspirirao stručnjake diljem svijeta da ponovno razmotre metode učenja i razviju njegove nove oblike”