Većina njih je izgubilo um rješavajući ovaj zadatak ...