(VIDEO) NE ČINITE DRUGIMA ŠTO NE ŽELITE DA DRUGI ČINE VAMA


     Globalno etičko pravilo ili 'zlatno pravilo' predstavlja načelo ponašanja pojedinaca prema drugima na način na koji očekuju da se drugi ophode prema njima.
     Podučavanje djece ovom načelu djeluje stabilizirajuće na cjelokupno društvo u kojem živimo, samim tim što se bazira na solidarnosti,ljubaznosti i razumijevanju. 
     Univerzalnost zlatnog pravila ogleda se prvenstveno u tome što propisuje jednak odnos prema svim ljudima, a ne samo prema pripadnicima neke grupe. Zlatno pravilo se nalazi u temelju modernog koncepta ljudskih prava, a također se nalazi i u korijenu različitih kultura i predstavlja moralni standard za rješavanje njihovih sukoba. 

     Skupština svjetskih religija je 1993. usvojila Deklaraciju prema globalnoj etici, koja proglašava ovo pravilo kao zajedničko načelo za mnoge religije. Inicijalnu deklaraciju je potpisalo 143 predstavnika svih najvećih svjetskih religija, uključujući bahai vjeru, brahmanizam, budizam, kršćanstvo, hinduizam, starosjedilačku vjeru, islam, đainizam, judaizam, neopaganizam, sikizam, taoizam i zoroastrejstvo.

     Britanski etolog (stručnjak u oblasti biologije ljudskog ponašanja) i popularni naučni autor, Richard Dawkins, u jednom od svojih djela, spominje ovo pravilo, te kaže: "Ne činite drugima ono što ne želite da drugi čine vama. U svim stvarima, težite da ne činite štetu. Postupajte prema živim bićima sa ljubavlju, iskrenošću i poštovanjem."

     Zabavna igra koju možete inicirati u svom razredu na temu 'Zlatnog pravila' :
Podijelite svoje učenike u parove. Pitajte svakog para pitanja, kao što su: 'Ako bi bio povrijeđen, kako bi želio da se tvoj školski drugar odnosi prema tebi?' ili 'Šta ste uradili nedavno što demonstrira Zlatno pravilo?' Recite svakom učeniku da napiše svoj odgovor, a njegov sugovornik nek pokuša pogoditi odgovor. Nakon ove igre, pitajte učenike da li su zapazili neke sličnosti među odgovorima.
Piše: Azra Pandur