PEKAR I MASLAC


Pekar je u selu kupovao maslac od obližnjega seljaka. Jednoga je dana pekar izvagao količinu kupljenoga maslaca i ustanovio da je seljak smanjio količinu iako mu je zaračunao istu cijenu. I tako je pekar tužio seljaka za prevaru.
Na sudu je sudac upitao seljaka:
- Imate li provjerenu vagu i utege?
- Nemam - odgovorio je seljak.
- Kako onda mjerite količinu maslaca koji prodajete?
Seljak je odgovorio: - Kad je pekar počeo od mene kupovati maslac, smatrao sam da bih trebao i ja od njega kupovati kruh. Počeo sam koristiti njegov kruh od pola kilograma kao uteg za moju vagu kad sam vagao maslac. Ako je težina mojeg maslaca manja, onda je tomu kriv pekar. -
Kako budete sudili, tako će se i vama suditi.
Kako budete mjerili, tako će se i vama mjeriti.

Nepoznati autor