JEDNAK PRISTUP PRAVDI DJECE u Bosni i Hercegovini


Pravda za svako dijete je holistički koncept kojim se nastoji unaprijediti poštivanje međunarodnih standarda u odnosu na brigu, starateljstvo ili zaštitu sve djece u kontaktu sa sektorom pravde, bilo u svojstvu navodnih počinioca ili žrtava/svjedoka, ili u odnosu na bilo koji drugi pravni postupak koji se tiče njihovih prava.
Po mjeri djeteta i osjetljiv na potrebe djece: Ovi pojmovi su vrlo sličnog značenja i oba se općenito odnose na pristup kojim se na prvo mjesto stavljaju potrebe, mišljenja i osjećaji djece.
 Stručna osoba iz sektora pravde:
U svrhu ovog istraživanja, ovaj pojam odnosi se na sve osobe unutar sektora pravde, uključujući policiju, institucije socijalne zaštite, tužioce, advokate i sudije, odnosno osobe koje nadziru, pružaju usluge ili prate rad sektora pravde, uključujući škole, stručne osobe u ministarstvima, Instituciju ombudsmena i nevladine organizacije.
Posebne mjere su aspekt strategijâ jednakopravnosti kojima se osigurava jednakost ishoda za grupe u ranjivom položaju. u kontekstu djece u sektoru pravde, mogu se odnositi na svaku mjeru, strategiju, ili pravilo koje podržava puno učešće djece koja se mogu naći u ranjivom položaju.

PROČITAJ NA: JEDNAK PRISTUP PRAVDI DJECE